Category Archives: Övrigt

Inför EU-toppmötet i Göteborg – paneldebatt i SVT Forum

Den 14 oktober deltog Gunnar Hökmark i en paneldebatt med Marita Ulvskog (S) inför EU-toppmötet i Goteborg. Debatten kan ses i sin helhet här, från 02:43:00-03:00:00. Sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor är något som medlemsstaterna ska besluta om. Det är så Europa … Continue reading

Posted in Allmänt, Övrigt | Leave a comment

Economic Ideas Forum

Gunnar Hökmark deltog den 7 oktober i Economic Ideas Forum 2017, arrangerat av Wilfried Martens Center. Under konferensen, vars tema var “New Europe, New Economy”, diskuterades ekonomiska utmaningar, globalisering, investeringar, digitala frågor och välfärd.

Posted in Allmänt, English, Övrigt | Leave a comment

Sverige bör spela nyckelroll i EU efter omröstningen – Artikel i DN

I dag avgör det brittiska folket om Storbritannien ska kvarstå som medlem i Europeiska unionen eller ej. Det är få beslut som har en så formativ betydelse för Europas framtid som detta. Om beslutet blir att lämna kommer det att … Continue reading

Posted in Allmänt, Frihet, Övrigt | 1 Comment

Vi ser inte sandstormen för alla sandkorn – Artikel i Svensk Tidskrift

För trettio år sedan startade en befrielsens period i Europa. Den fick konsekvenser för en hel värld. En tid av global frihandel inleddes med en välståndsutveckling som har förändrat världen. Frihetsrörelserna i Central- och Östeuropa lyckades fredligt öppna Europa från … Continue reading

Posted in Allmänt, Europa, Frihet, Övrigt, Startsida | Leave a comment

The European Agenda- New booklet MEP Gunnar Hökmark

“Europe needs an agenda that does not only identify and discuss the real problems and the underlying causes of our dire straits, but also one that suggests credible solutions. It is actually quite simple: a lack of competitiveness that makes … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, English, Övrigt, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark on EP electoral reform

“A transnational constituency brings voters further from the European Parliament, not closer” said Mr Hökmark regarding the current discussion on proposed changes to the European Parliament electoral procedure. Mr Hökmark sees no reason to create an abstract, hypothetical European demos. The … Continue reading

Posted in English, Övrigt, Startsida | Tagged , | Leave a comment

Nya upplagan ute – med ett nytt avsnitt om världen som inte väntar

Inför den andra upplagan av Världen väntar inte Sommaren befinner jag mig gärna vid Sandhammaren. Det är också här jag har skrivit dessa rader inför den andra upplagan av “Världen väntar inte”. Det är på Sandhammaren Sverige svänger, från ostkust … Continue reading

Posted in Europa, Övrigt | Leave a comment

Mot en europeisk energimarknad

Lättare att teckna kontrakt med flera elleverantörer Flera ändringsförslag syftar till att göra det lättare för konsumenter att teckna kontrakt med flera elleverantörer parallellt och därigenom öka konsumenters valfrihet, förhindra att dominerande producenter stänger marknaden för nya aktörer och på … Continue reading

Posted in Övrigt, Tillvaxt | Leave a comment