Category Archives: Krönika

De rödgröna gör oss beroende av rysk gas – krönika i Norrköpings Tidningar

Sverige och vår omvärld står inför en stor utmaning att utforma framtidens energiförsörjning. Det kräver internationellt samarbete och en politik som levererar resultat. I det senare brister både socialdemokrater och miljöpartister som ständigt, vare sig det handlar om svensk kärnkraft … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | 1 Comment

Striden som ständigt måste vinnas – krönika i Norrbottens-kuriren

När antidemokratiska rörelser växer sig starkare runt om i Europa är det viktigt att påminnas om vad kollektivismens idéer bygger på och i praktiken leder till. Det är ytterligheterna som utgör ett hot mot demokratin, inte de olika åsikterna inom … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Stärk rättsstaten! – krönika i Opposition Skåne

Den sommar som för de allra flesta innebär en lugnare vardag har också inneburit stora mått av oro och kris. Det handlar om Sveriges beredskap vid katastrofer och det handlar om tryggheten på gator och torg, där dödsskjutningar och ökat … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Trump en katastrof – främst för USA – krönika i Norrköpings Tidningar

USA har tillsammans med Europa lagt grunden för utvecklingen av den globala marknadsekonomin. När nu president Trump söker underminera gemenskapen och USA:s ledande roll genom att inleda handelskrig med allierade får det konsekvenser bortom USA. Den verkliga fienden för amerikansk … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Lyft fram meningen med EU – krönika i Norrbottens-kuriren

Varför finns den Europeiska unionen? I ett osedvanligt historielöst uttalande hävdade USA:s president Donald Trump häromveckan att EU grundades för att utnyttja USA, vilket föranlät en av USA:s ambassadörer att lämna sin post. Inte långt dessförinnan krävde Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Valet handlar om vägval – krönika i Opposition Skåne

Valet handlar om vägval för det svenska samhällets utveckling, inte om hur man bäst markerar avstånd mot Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Det är genom att hävda våra värden och genomföra en politik som utvecklar Sverige som vi bäst visar väljarna skillnaden … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Regeringen Löfven kan inte regera – krönika i Norrköpings Tidningar

Under de snart fyra år som den socialdemokratiska regeringen har suttit vid makten har regeringen uppvisat en anmärkningsvärd oförmåga att leda landet. Transportstyrelsen. Försäkringskassan. UD. Det interna säkerhetsrådet. Regeringen kan inte regera. Trots att Sverige har en ekonomi i högkonjunktur … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Öresundsregionen har större potential – krönika i Opposition Skåne

Skåne och Köpenhamnsregionen är sammankopplade av historia och geografi, och har så varit under lång tid. Här har vi ett av Europas mest tätbefolkade områden, som tar del av det svenska liksom det danska. Öresundsregionen är en av de många … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment