Panelsamtal om framtiden för Europas ekonomi

Gunnar Hökmark deltog i Euractiv’s panelsamtal med Europaparlamentariker Sven Giegold om framtiden för Europas ekonomi, där Gunnar bland annat underströk behovet av strukturreformer och främjandet av innovation och konkurrenskraft för att göra Europa till centrum för global utveckling. 

Comments on the European Defence Fund

With the negotiations on the European Defence Fund about to start, the European Union possesses a chance to take a giant leap forward towards strengthening both the competitiveness of the European defence industry and the Union´s capacity to influence security policy on a global scale. In order to achieve that, Läs mer…