Om budgeten

I dag börjar slutfasen av det brittiska ordförandeskapet i och med att det Europeiska rådet samlas för att förhandla om budgeten. Det brittiska ordförandeskapet är på väg att bli ett stort misslyckande för Blair liksom för EU. Det som Tony Blair gav ett hopp om, en förnyelse av budgeten, en Läs mer…

Tyvärr blir det datalagring

Tyvärr har den svenska regeringen lyckats med att driva igenom det största programmet för att registrera medborgarnas kontakter och kommunikationer med varandra som någon stat någonsin har genomfört. Det är konsekvensen av att Europaparlamentet i dag har sagt ja till den överenskommelse som har fattats mellan företrädare för parlamentet och Läs mer…

Ett brittiskt misslyckande

I parlamentet pågår just nu en debatt inför det Europeiska rådets möte i veckan efter en inledning av den brittiske biträdande utrikesministern. Det är ovanligt att ett ordförandeskap får en så nedgörande kritik från alla partier. Tyvärr är den välförtjänt. De stora förhoppningar som Tony Blair inledde ordförandeskapet med har Läs mer…

Datalagring

Alldeles nyss avslutades debatten i Europaparlamentet om förslaget till datalagring. Det är ett förslag som har tillkommit för att bekämpa terrorism men som framförallt kommer att handla om att lagra vanliga medborgares kontakter per telefon, mobil och internet. Aldrig någonsin i historian har så mycket data om medborgarnas kontakter med Läs mer…

Session i Strasbourg

Sitter just nu i Strasbourg och förbereder den kommande veckan, den sista inför julen. Här liksom i andra delar av Europa märks det tydligt att det är den nordiska modellen som präglar julfirandet. Det är snö, tomtar, granar och slädar som symboliserar julen, i och för sig också en och Läs mer…