Sakta framåt

I Strasbourg flyter Illes sakta genom staden. För den morgontidige löparen, det vill säga jag, känns våren på väg. Fåglarna kvittrar och vattnet flyter lugnt fram, utan den frost, dimma och snö som präglar Stockholm. I dag gav parlamentet ett brett stöd för min rapport om minskat statsstöd med krav Läs mer…

Mindre statsstöd och friare tjänstehandel

Helgen ägnades en del förberedande arbete åt kommande Strasbourgvecka, tal inför länsmoderater och ordförandeskap på MUF-distrikets stämma samt en skidtur med Honey som även hon var eftertänksam. Under denna vecka kommer parlamentet att dels diskutera min rapport om den framtida statsstödspolitiken, dels det så kallade tjänstedirektivet. Förslaget till tjänstedirektiv har Läs mer…

Inte så klokt.

Inte särskilt klokt. Det är det mildaste man kan saga om utrikesdepartementets agerande mot Sverigedemokraternas hemsida. Laila Freivalds försök att hävda att UD inte har lagt sig i, som hon citeras i SvT, faller platt till marken Och signalen som nu sänds är att det som trycks och publiceras i Läs mer…

EU måste stå upp för Danmark

Det är i situationer som nu EU behöver en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. När ett litet land utsätts för upprepade attacker i form av ambassader som bränns ner, medborgare som hotas till livet och bojkotter på grund av att Danmark är ett samhälle som tillåter det fria ordet måste en Läs mer…

Organiserat och med ett syfte

Det är förbluffande hur väl spridd den danska Jyllandsposten är. I Pakistan, Indonesien och på Västbanken har den uppenbarligen sina läsare. Men distributionen av den är å andra sidan senfärdig. Abonnemangsavdelningen är tydligen mer framgångsrik än distributionsavdelningen. Det är självklart så att den storm som nu möter Danmark på grund Läs mer…