En baltisk gemenskap

För ett år sedan tog jag initiativ till att samla en grupp av delegationsledare inom EPP-ED gruppen i Europaparlamentet i syfte att diskutera de frågor som berör oss kring Östersjön. I veckan träffades vi vid ett tidigt morgonmöte. Vi diskuterade bland annat tjänstedirektivet som kan bidra till att göra återföreningen Läs mer…

Vänner att vara stolt över

Under den gångna veckan har parlamentet bland annat röstat igenom en rapport med lagstiftning som reglerar hur förpackningar ska se ut. Det är ett exempel på hur EU-samarbetet inte bör användas. Förpackningar är en del av produkten och måste kunna utvecklas efter olika behov. Som väl är handlar Europa och Läs mer…

Så blev det inte

Även om det var nära så blev det inte skifte på presidentposten i Finland. Närmare 52% av de finska väljarna gav Halonen sitt stöd. Men det var tveklöst närmare än vad någon hade trott för några veckor sedan och visar på en större vilja bland finska väljare att att förnya Läs mer…

Iran mot väggen

I måndags för två veckor sedan träffades länderna i FN´s säkerhetsråd tillsammans med Tyskland, som är en av de tre EU-nationer som fört förhandlingar med Iran, för att diskutera den fortsatta hanteringen av Irans vägran att följa icke-spridningsavtalet för att istället själv genomföra hela kärnbränslecykeln inklusive anrika uran. Det blev Läs mer…

Förintelsens minnesdag i dag

I dag är dagen då koncentrationslägret Auschwitz befriades. Det har också blivit dagen för hågkomsten av Förintelsen. Det är en minnesdag som är väl befogad i en tid då antisemitism öppet präglar regimer och politiska grupper i Mellersta Östsern samtidigt som den finns levande även i vår del av världen. Läs mer…