Blogg

Det är hatets krafter vi ska bekämpa var de än uppträder

Det måste sjunka in i det djupa allvar som leder till insikt om att man måste agera och ta ansvar. Ständigt på nytt chockerade avståndstaganden och fördömanden tillhör ordens terapi, inte verklighetens krafttag mot det oacceptabla. Ena dagen skanderas det … Continue reading

Ett viktigt första steg, viktigt för Europa och avgörande för Storbritannien

Det är avgörande viktigt att de två förhandlingspartnerna EU och Storbritannien kunnat slå fast att man nått tillräckliga framsteg (sufficient progress) i förhandlingarna om Brexit för att nu kunna påbörja förhandlingar om framtida relationer. Hur den mjuka gränsen mellan Irländska … Continue reading

suomi

Finland 100 år

Få länder har ur ofrihet och i krig genom handling, smärtsamma offer och mod vunnit och värnat sin frihet och självständighet som vårt grannland Finland. Få länder har betytt så mycket för det moderna Sveriges utveckling som Finland. Få länder … Continue reading

EU ska inte ha skattekompetens – så länge den svenska riksdagen är emot förblir det så

Skattefrågor är inte EU-kompetens. Det krävs därför enhällighet för att EU ska kunna fatta beslut om skattefrågor. Det krävs också enhällighet för en fördragsändring som skulle ändra detta. Det hindrar inte att det ständigt finns dem som vill ge EU … Continue reading

Nationen som steg ut i ovissheten utan att riktigt veta varför och vart

Idag inleds slutfasen av den första fasen av förhandlingar mellan EU och Storbritannien. Det har så långt varit förhandlingar mer präglade av den brittiska regeringen svårighet att definiera vad man vill och vad man önskar. Å ena sidan vill man … Continue reading

När Socialdemokraterna gör Vänsterpartiets retorik till bas för sin politik är det ett bakslag för demokratins värden

I dag publicerade företrädare för socialdemokraterna och för regeringen en artikel tillsammans med en företrädare för Vänsterpartiet en politik för att stoppa privat företagande. Denna gång handlar det om motviljan mot företag i välfärden men det är motviljan mot företag, … Continue reading

Den politiska speljournalistiken ger en ytlig och fattig politisk rapportering

Regeringens förslag till en ny amnestipolitik bygger på att någon annan än regering, myndigheter eller lagen ska avgöra vem bland ensamkommande som ska få asyl. Den är ett uttryck för en regering som i en svår fråga inte kan hålla … Continue reading

Amorteringskravet förvärrar en redan dysfunktionell bostadsmarknad

Bristen på bostäder löses inte av att göra det dyrare att bo och svårare att bygga nytt. Däremot kan en sådan politik utlösa en fastighetskris. Regeringen gör nu en dysfunktionell bostadsmarknad än mer dysfunktionell genom att motverka byggandet av nya … Continue reading