Både och. Både och. Både och

Det är extraordinära tider som kräver extraordinära insatser. I praktiken har det svenska samhället liksom stora delar av övriga världen hamnat i en krigssituation som gör att normal aktivitet tvingas antingen läggas åt sidan eller gå på undantagsnivå. Det är ett fundamentalt hot mot vår ekonomi inte bara på kort Läs mer…

När socialisterna tror socialism löser statens problem att styra

I krisens tider prövas samhälle, medier och människor. Där finns de ortodoxa socialister som nu ser den revolutionära situation som alla renläriga socialister drömmer om när man kan slå till. Därför skriver den vänsterradikala gruppen inom socialdemokraterna Reformisterna https://www.dn.se/debatt/lat-inte-de-valbestallda-kopa-sig-fore-i-coronakrisens-koer/att nu är läget att socialisera all privat vård och ställa den under Läs mer…