Blogg

Ett Europa som fokuserar på politiken istället för de politiska beslutformerna

Det är något fattigt med europadebatten både i Bryssel och i Stockholm. I Bryssel tenderar den att handla om att det behövs mer makt i Bryssel utan att man kvalificerar vilka beslut som behövs och varför det blir bättre om … Continue reading

Gunnar H

Frihet östan om solen och västan om månen

Georgien är som ett land östan om solen och västan om månen. Bortom Europa, men ändå ett gammalt europeiskt land, inte i Asien men ändå präglat av asiatiska vågor av inflytande, erövringar och handel med Europa. Öster om Turkiet, söder … Continue reading

En sorglig och farlig utveckling i Turkiet

På väg till Tbilisi – där jag ska presentera en rapport om det Östra Partnerskapets samarbete för ökad säkerhet – via Istanbul läser jag en engelsk utgåva från den turkiska tidningen Hürriyet. Det blir en lätt ledsam läsning från ett … Continue reading

Ett nytt svenskt mandat och ingen överhetslista

Så får Sverige nu ytterligare ett mandat i Europaparlamentet. Samtidigt när det röstades igenom besegrade vi också den elitistiska tanken på särskilda Europalistor, eller så kallade transnationella listor, som bygger på tanken att man på europeisk nivå ska välja ett … Continue reading

Alltid mer, alltid ännu lite till och nästan aldrig ansvar för verksamheten

Det är lite tröttsamt att varje problem i Sverige möts med ett åtgärdsprogram med nya miljarder. Alltför sällan med en förändring av verksamheter, ledning och prioriteringar.Tröttsamt därför att varje problem schabloniseras till ett pengaproblem, som om det inte finns organisationsproblem, … Continue reading

Förintelsen och antisemitismen

Förintelsen, dess offer och denna dag påminner oss om en enkel men brutal sanning. Antisemitismen stannar inte vid rasismens inskränkta dumhet och fördomar som söndrar samhällen och skapar hat. Antisemitismen går ett steg längre. Den handlar om mer än förakt … Continue reading

När dogmatiken som står till vänster om demokratin får styra

En regering med Vänsterpartiet som regeringsunderlag kompromissar bort grundläggande värden för ett fritt och öppet samhälle. Fritt företagande och valfrihet är för det gamla kommunistpartiets anhängare och efterföljare inte värt mot statens makt. När regeringen nu föreslår vad som i … Continue reading

Rättsstaten måste besegra gängkriminalitet och organiserad brottslighet som hotar vårt samhälle

Ännu en vecka har inletts med nyheter om helgens dödsskjutningar. Under lång tid slätades det växande våldet från organiserade kriminella över med att antalet mord inte nödvändigtvis har ökat så mycket – ”totalt sett”. Den attityden byggde på två allvarliga … Continue reading