A sad day for Europe

En ledsam dag för Europa. Europa blir svagare i en värld som innehåller allt fler hot mot de samhällen och länder som finns här. För regimer som den ryska och kinesiska innebär ett svagare och mer utsatt Europa att aggressioner och påtryckningspolitik blir lite lättare att genomföra, inte minst eftersom Läs mer…