Blogg

Örebro och Bryssel handlar båda om både Sverige och Europa

Det var en glad och framåtblickande partistämma i Örebro. En stor del av den journalistiska rapporteringen handlade visserligen mer om vad journalisterna tror hände eller tyckte sig se snarare än vad som sades och beslutades. Men inte helt och hållet. … Continue reading

Ohederligt av Löfven om budgetunderskott

Sverige tillhörde under hela den ekonomiska krisen ett av de få länder som klarade eurozonens krav på budgetunderskott och statsskuld. Det svenska budgetunderskottet höll sig väl inom ramarna för vad som är det tillåtna och statsskulden sjönk under alliansperioden. Under … Continue reading

Det är maktdelning och balans som ger mest Europa

Europeiska unionen har inneburit en utveckling av europeisk rätt som har gett individer frihet och rättigheter i hela EU på ett sätt som är unikt i europeisk historia. I en värld med en framväxande kartell av auktoritärt ledarskap måste unionen … Continue reading

På frihetens dag får man fira med en kanelbulle

Den fjärde oktober tillträdde den regering som la förslag om att löntagarfonderna skulle avskaffas. Det var kulmen på nära två decenniers intensiva kamp för ett fritt näringsliv, för att Sverige skulle vara en marknadsekonomi, mot dem som ville socialisera Sverige. … Continue reading

Politiken är större än spelbrädet

Det som präglar en stor del av den politiska debatten, och rapporteringen, är att den förs som om den sker på ett spelbräde utan en riktig verklighet som förutsättning och miljö. På spelbrädet är det just nu bestämt som en … Continue reading

Patetiska, skrämmande och ett hot – måste möta rättsstatens kompromisslösa konsekvenser

På en gång patetiska, skrämmande och ett hot mot vårt samhälle. Patetiska för att de så går upp i en ideologi och en rörelse som de bara underordnar sig som viljelösa själar i i tron att det ger dem respekt. … Continue reading

Man motverkar inte extremismen genom att slå vakt om Vänsterpartiets inflytande

Under kommande veckor lär vi höra mycket om det som är de oförenliga uppfattningarna i den tyska politiken. CSU contra de gröna. Liberalerna gentemot de gröna och motsättningarna mellan CDU och liberalerna. Och någonstans påverkas dessa skillnader också av det … Continue reading

Ett fortsatt stabilt Tyskland men mer för de små än stora stegen

Det är allvarligt att ett parti som Alternativ för Tyskland får ställningen som tredje största parti i Tyskland. Det ger partiet en formell plattform för populism och främlingsfientlighet, liksom även den rasism och nygamla nationalism som många av dess företrädare … Continue reading