Man försvarar inte demokratin genom att underminera eller relativisera den

Efter sju år med en rödgrön regering är Sverige ett land med djupa långsiktiga problem.  Bland jämförbara länder har Sverige flest sprängningar, avrättningar och dödsskjutningar. Vår högre utbildning och forskning har förlorat i konkurrenskraft som en följd av en ökad politisering. Runt om i Sveriges utanförskapsområden växer parallellsamhällena. Människor på flykt Läs mer…

En regering som hellre angriper oppositionen än problemen i verkligheten

Regeringen diskuterar sällan misslyckanden med arbetslöshet, migration, brottsbekämpning, det faktum att Sverige har högst antal dödsskjutningar och sprängningar relativt jämförbara länder, elbrist, fullkomlig röra vad gäller pandemihanteringen samt en ekonomi som långsiktigt krymper jämfört med andra länder. Däremot anklagar man andra för att vara grisar och tillhöra fascistiska stormtrupper. En Läs mer…