Category Archives: Artikel

S och MP står i vägen för verklig klimatnytta – artikel i Göteborgs-Posten

Flygskatt och subventioner till elcyklar och solpaneler har varit Socialdemokraternas och Miljöpartiets främsta bidrag till utsläppsminskningar. Symbolpolitiska åtgärder som kostar skjortanoch utan märkbar effekt. Föga förvånande stiger de svenska utsläppen. Nu är det dags att satsa där vi kan göra … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Vi behöver en effektiv klimatpolitik – artikel i Vestmanlands Läns Tidning

Eftersom klimatförändringarna är globala behöver också åtgärderna vara globala. Nationellt poserande med symbolpolitiska åtgärder som subventionerade elcyklar eller straffskatt på inrikes flygresor bidrar måhända till partiers gröna framtoning, men knappast till konkreta resultat. Inom klimatpolitiken, som i all annan politik, … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Så bör den svenska försvarsförmågan återuppbyggas – artikel i SvD Säkerhetsrådet

Försvarspolitisk analys tycks leva med en ständig eftersläpning av 30 år vad gäller verklighetens genomslag på nya paradigm. Det är inte unikt för försvarspolitiken utan gäller de flesta områden där etablerade kunskaper, analyser, definitioner och begrepp från det förgångna tenderar … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Jag avböjer medlemskap i MP – slutreplik i Dagens Industri

I en replik (24/4) till min artikel där jag hävdade vikten av att vi utvecklar nya energiteknologier och transportsystem så att fossila bränslen stannar i marken menar Jakop Dalunde (MP) att jag är teknikpessimist. Min enkla poäng att det bara … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Europa behöver ett större EU – artikel i Nerikes Allehanda

Valet till Europaparlamentet närmar sig och med det en tävling om att vara den som vill tygla Europasamarbetet mest. En del talar om EU som om det vore ett husdjur att förhålla sig till, eller som LO som vill ”ta … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

LO i omöjlig situation inför valet – slutreplik i Göteborgs-Posten

Å ena sidan hävdar de som facklig organisation att den svenska modellen måste försvaras. Den svenska arbetsmarknaden ska, som också vi moderater säger, formas genom arbetsmarknadens parter inom ramen för svensk lagstiftning, inte genom lagstiftning i Bryssel. Å andra sidan … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Löfven försvagar Sverige och EU – krönika i Allians för Skåne

Den socialdemokratiska regeringen har under Stefan Löfven misslyckats med de utmaningar som Sverige står inför, med växande vårdköer, färre poliser, ökad otrygghet, ökade koldioxidutsläpp och lägst tillväxt per capita inom EU som följd. Men regeringen har också fundamentalt misslyckats med Sveriges ledarskap i Europa. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Låt unionen ägna sig åt rätt saker – krönika i Norrköpings Tidningar

Skulle vi gå mot en utveckling till mer av majoritetsbeslut skulle Sverige kunna behöva kompromissa med Italien, Ungern och Belgien om arbetsvillkor. Stefan Löfvens flaggskepp i Europa har handlat om att sätta socialpolitiken på EU:s agenda genom den så kallade … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment