Category Archives: Artikel

Jag avböjer medlemskap i MP – slutreplik i Dagens Industri

I en replik (24/4) till min artikel där jag hävdade vikten av att vi utvecklar nya energiteknologier och transportsystem så att fossila bränslen stannar i marken menar Jakop Dalunde (MP) att jag är teknikpessimist. Min enkla poäng att det bara … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Så bör den svenska försvarsförmågan återuppbyggas – artikel i SvD Säkerhetsrådet

Försvarspolitisk analys tycks leva med en ständig eftersläpning av 30 år vad gäller verklighetens genomslag på nya paradigm. Det är inte unikt för försvarspolitiken utan gäller de flesta områden där etablerade kunskaper, analyser, definitioner och begrepp från det förgångna tenderar … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Europa behöver ett större EU – artikel i Nerikes Allehanda

Valet till Europaparlamentet närmar sig och med det en tävling om att vara den som vill tygla Europasamarbetet mest. En del talar om EU som om det vore ett husdjur att förhålla sig till, eller som LO som vill ”ta … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

LO i omöjlig situation inför valet – slutreplik i Göteborgs-Posten

Å ena sidan hävdar de som facklig organisation att den svenska modellen måste försvaras. Den svenska arbetsmarknaden ska, som också vi moderater säger, formas genom arbetsmarknadens parter inom ramen för svensk lagstiftning, inte genom lagstiftning i Bryssel. Å andra sidan … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Löfven försvagar Sverige och EU – krönika i Allians för Skåne

Den socialdemokratiska regeringen har under Stefan Löfven misslyckats med de utmaningar som Sverige står inför, med växande vårdköer, färre poliser, ökad otrygghet, ökade koldioxidutsläpp och lägst tillväxt per capita inom EU som följd. Men regeringen har också fundamentalt misslyckats med Sveriges ledarskap i Europa. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Låt unionen ägna sig åt rätt saker – krönika i Norrköpings Tidningar

Skulle vi gå mot en utveckling till mer av majoritetsbeslut skulle Sverige kunna behöva kompromissa med Italien, Ungern och Belgien om arbetsvillkor. Stefan Löfvens flaggskepp i Europa har handlat om att sätta socialpolitiken på EU:s agenda genom den så kallade … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

En obekväm sanning löser inte klimathotet – artikel i Dagens Industri

Klimatmålen nås inte med självuppoffring, stagnation och global despoti. För framgång krävs energiformer som är så överlägsna de fossila till pris och tillgänglighet att kol, olja och naturgas stannar i marken. Det finns i grunden bara ett sätt att minska … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Naturskyddsföreningen hade fel för 30 år sedan och har fel nu – artikel i Dagens Nyheter

Sedan 1980 har Sverige varit det land i världen som sänkt sina koldioxidutsläpp mest. Det har varit möjligt genom att vi inte gjorde det som Naturskyddsföreningen för 30 år sedan förordade, och fortfarande förordar, nämligen att avveckla kärnkraften. Vi har … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment