Gör upp med tystnaden gentemot diktaturerna

När jag för första gången krävde att Sverige skulle stödja balternas frihetskamp fick jag höra att jag gick fascisternas ärenden. De baltiska staterna ansågs nämligen vara infekterade av den fascism och nationalism som Moskva hävdade var motivet till förtrycket. Det var inte en isolerad händelse. Tvärtom. Relativiseringen av diktaturernas förtryck Läs mer…

Hög tid för en Östeuropakommission

Efter Majdanrevolutionen spred ett antal vänsterdebattörer idén att svenska medier präglas av en inneboende russofobi, vilket gjorde att medierapporteringen utpekade Rysslands som roten till allt ont. Därför påstods man inte heller se den fascism, nationalism och nynazism som präglade den nya regeringen efter att den korrupte Putinvännen presidenten Viktor Janukovytj Läs mer…

Löfven måste klargöra sin demokratisyn

Runt omkring i världen förkastar makthavare i regeringsställning oppositionen som ett hot mot demokratin och stabiliteten. Normalt sett har det alltid varit diktaturers och despoters språkbruk som genom att ifrågasätta oppositionens legitimitet söker att stärka sin egen legitimitet i frånvaron av folkligt stöd.  Så var det i samtliga Östeuropeiska diktaturer. Läs mer…

EU är vi, inte dom

Hur EU har hanterat pandemin har för många blivit en fråga om Europeiska Unionen är bra eller ej. Med motsvarande logik kan samma fråga ställas om varje regering och stat. Svaret blir alltid att möjligheten att fatta beslut inte säger något om besluten. Det är svårt att hävda att pandemihanteringen Läs mer…