Tid för reform inom äldreomsorgen

En föreställning som hindrar en utveckling av debatten om en bättre äldreomsorg är den schablonmässiga uppfattningen som alltid kommer till uttryck vid problem i välfärden – nämligen att den är ekonomiskt eftersatt. Sverige har tvärtom under lång tid ökat de offentliga utgifterna för äldreomsorg. Vi tillhör i dag dem som Läs mer…

Hämma inte de äldres valfrihet

De äldre riskerar att drabbas dubbelt av coronapandemin. Först var det framför allt de som blev allvarligt sjuka och dog. Nu utsätts de dessutom för en ideologisk kampanj mot den enskildes rätt i äldreomsorgen. Konsekvensen blir inte bara en sämre omsorg utan också minskad möjlighet att få den omsorg man Läs mer…