Category Archives: Artikel

Sverige låter judehatet hända gång på gång – artikel i Expressen

Attentatet mot synagogan i Göteborg har utlöst en lång rad av de självklara och pliktuppfyllande avståndstaganden, precis som motsvarande incidenter gjort tidigare. Men som vi ser räcker det inte med att säga att man är upprörd eller att man inte … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Obegripligt när Sverige inte stödjer sina grannar – krönika i Opposition Skåne

Under föregående vecka firade Finland 100 år av självständighet och att man 1917 med stort hjältemod försvarat sin frihet och självständighet gentemot det militärt överlägsna Sovjetunionen. Det är väl värt att fira och att glädjas å vårt grannlands vägnar. Finland … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Ge besked, Stefan Löfven! – Artikel i Göteborgsposten

Göteborgsmötet var på flera sätt en framgång. Europas politiska ledare kom till Sverige och Göteborg för att diskutera frågor som är viktiga för människors vardag. Den politiska inriktningen är däremot ett bakslag när regeringen genom symbolpolitik nu har öppnat dörren … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Demokratin måste försvaras – artikel i Barometern

Den form av styre där människor får avgöra vem som ska leda dem har med maktdelning och rättsstat överglänst alla andra i alltifrån välstånd till grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. När politiker och forskare nu säger att världen behöver en … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Utan att veta varför, vart och vad – krönika i Norrbottenskuriren

På EU-toppmötet i veckan avslutas förhoppningsvis de inledande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om utträde. Det innebär att man kan börja förhandla om de framtida relationerna. Men att inleda nästa fas är inte självklart då man först måste ha uppnått … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Vad vi kan göra för Europa – krönika i NT

Dagens Europa är väldigt annorlunda än för bara några år sedan. Bara tio år tillbaka i tiden gick de central- och östeuropeiska länderna med i EU. Jag var med den dagen. Sommaren 2004 när det nyvalda Europaparlamentet öppnade tågade de … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Europeisk försvarsindustri: Gunnar Hökmarks förslag

Gunnar Hökmark lämnade i dag in sina ändringar till Kommissionens förslag till ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram. Programmet innebär att 500 miljoner euro i privata och offentliga medel avsätts för att stödja gemensamma europeiska utvecklingsprojekt, i syfte att stärka europeisk konkurrenskraft … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Viktigt föra en saklig debatt om landets finanser – artikel i Kristianstadsbladet

Statsminister Stefan Löfven har vid upprepade tillfällen hävdat att nuvarande regering tvingats rensa upp efter Alliansens budgetunderskott och illa skötta statsfinanser. Detta trots att alla siffror visar på att Sverige klarade sig igenom finanskrisen utomordentligt bra i jämförelse med övriga … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment