Category Archives: Ändringsförslag

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag där han slår fast följande: Beskattning är en … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark: så sprider vi den svenska FinTech-framgången i hela EU

Europaparlamentet tar just nu fram förslag för att förbättra förutsättningarna för nya företag som erbjuder finansiella tjänster i EU, det som kallas för FinTech-företag. Sverige är ett stort land när det kommer till FinTech, med många framgångsrika start ups. Just … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande | Leave a comment

Europaparlamentet har antagit en färdplan för ett nytt momssystem

Idag har Europaparlamentet antagit sin färdplan för ett nytt momssystem med enklare regler och färre undantag. Gunnar Hökmark fick stöd för en rad förslag som nu antagits av Europaparlamentet och som Kommissionen kommer beakta när de lägger fram lagförslag för … Continue reading

Posted in Ändringsförslag, ej startsida, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka europeisk konkurrenskraft

Europaparlamentets ekonomiutskott behandlar just nu en rapport som handlar om 2016 års planeringstermin och de politiska prioriteringarna framöver. Rapporten konstaterar att Europa står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att stärka konkurrenskraft, öka investeringar, hantera underskotten i många medlemsländer. … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Artikel, Pressmeddelanen, Startsida | 1 Comment

Gunnar Hökmarks förslag för ett nytt momssystem i EU

Europeiska Kommissionen har nyligen presenterat en action plan för ett nytt momssystem i EU. I Kommissionens plan finns en rad förslag för hur momssystemet i EU kan utvecklas och förenklas. Europaparlamentet arbetar just nu med frågan och ska i en … Continue reading

Posted in Ändringsförslag, Artikel, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark föreslår mindre byråkrati i direktiv om energieffektivisering

Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet i Europaparlamentet, har lämnat in ändringsförslag till en rapport om implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Eftersom direktivet från 2012 innebär onödig byråkrati och detaljreglering föreslår Gunnar Hökmark ökad flexibilitet och smartare och enklare regleringar. Bland annat föreslås … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Pressmeddelanen | Leave a comment

Gunnar Hökmark föreslår bättre energieffektiviseringsmärkning på produkter

Europaparlamentet behandlar ett förslag till förordning från EU- kommissionen om en ändring av dagens energieffektiviseringsmärkning, det vill säga den färgglada skala som syns på kylskåp, glödlampsförpackningar och andra produkter. Märkningen är ett verktyg för att underlätta för konsumenter att göra energisnåla … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Artikel, Pressmeddelande | Leave a comment

Gunnar Hökmark: Ändringförslag till rapport om Europas energikonsumenter

I veckan diskuterade utskottet för industrifrågor, forskning och energi initiativrapporten “En ny giv för Europas energikonsumenter”. Gunnar Hökmark är ledamot av industriutskottet och har lämnat in flera ändringsförslag som tar sikte på en fri elmarknad och aktiva konsumenter. Rapporten föregår … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Pressmeddelanen | 1 Comment