Gunnar Hökmarks förslag för EU:s relationer med Ryssland

Gunnar Hökmark har lämnat in 22 ändringsförslag till utrikesutskottets rapport om EU:s politiska relationer till Ryssland. I korthet handlar ändringsförslagen om: att fördöma Rysslands brott mot internationell rätt, försök att militärt ändra gränser i Europa, den illegala ockupationen av Krim och delar av Georgien, militära attacker mot grannländer, konfrontationer i Läs mer…

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Europa

Europaparlamentet behandlar just nu den årliga tillväxtöversikten. Det är en rapport som beskriver läget för den europeiska ekonomin och vad som behöver göras för att stärka tillväxt och konkurrenskraft. Gunnar Hökmarks förslag för tillväxt och konkurrenskraft: Det behövs strukturreformer i alla medlemsländer för att stärka tillväxt och konkurrenskraft, Det visar Läs mer…

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte överreglerad. Baselkomitteen föreslår ett ”leverage ratio” för GSII:s (globalt systemviktiga banker) men inte för OSII:s (andra systemviktiga banker). Förslaget om en ”leverage ratio” innebär en reglering Läs mer…

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag där han slår fast följande: Beskattning är en nationell kompetens och ska så förbli, Däremot behövs det mer Läs mer…