Category Archives: Ändringsförslag

Gunnar Hökmarks förslag för EU:s relationer med Ryssland

Gunnar Hökmark har lämnat in 22 ändringsförslag till utrikesutskottets rapport om EU:s politiska relationer till Ryssland. I korthet handlar ändringsförslagen om: att fördöma Rysslands brott mot internationell rätt, försök att militärt ändra gränser i Europa, den illegala ockupationen av Krim … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Europa

Europaparlamentet behandlar just nu den årliga tillväxtöversikten. Det är en rapport som beskriver läget för den europeiska ekonomin och vad som behöver göras för att stärka tillväxt och konkurrenskraft. Gunnar Hökmarks förslag för tillväxt och konkurrenskraft: Det behövs strukturreformer i … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport med förslag för hur eurozonens ekonomi kan stärkas. Denna rapport förhandlas just nu i parlamentet och Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag som han kommer söka stöd för. Gunnar Hökmark föreslår: Att … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark om EUs regler för screening av utländska investeringar

Kommissionen har lagt ett förslag som ska underlätta för samarbete mellan medlemsländer och Kommissionen i arbetet med att screena utländska investeringar som kan utgöra ett säkerhetshot. Förslaget ska ses i ljuset av bland annat ryska och kinesiska investeringar i infrastruktur … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte överreglerad. Baselkomitteen föreslår ett ”leverage ratio” för GSII:s (globalt systemviktiga banker) men inte för OSII:s (andra … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark om läget för den europeiska ekonomin

Kommissionen har nyligen presenterat sin årliga tillväxtöversyn. Här ger Kommissionen en bild över läget för europeisk ekonomi och föreslår vad som behöver göras på nationell och europeisk nivå för att stärka tillväxten i EU. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag där han slår fast följande: Beskattning är en … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark: så sprider vi den svenska FinTech-framgången i hela EU

Europaparlamentet tar just nu fram förslag för att förbättra förutsättningarna för nya företag som erbjuder finansiella tjänster i EU, det som kallas för FinTech-företag. Sverige är ett stort land när det kommer till FinTech, med många framgångsrika start ups. Just … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande | Leave a comment