Intervju med ValfrihetsFakta

Inför Valfrihetskommissionens lansering intervjuades Gunnar Hökmark, i egenskap av kommissionens ordförande. Varför har Valfrihetskommissionen grundats? För att valfriheten är under attack. Inte sällan av ideologiska skäl från dem som inte vill att enskilda människor ska kunna välja. Vi tror i stället på varje människas lika rätt att välja. Att det Läs mer…

Vi startar nu en Valfrihetskommission för att stärka välfärd och företagande

Det är företagandets mest grundläggande förutsättningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag angriper när man demoniserar välfärdens företagande och vill förbjuda vinster. I ett land och i ett samhälle med betydande problem, som behöver både en fungerande välfärd och en politik som stärker företagandets förutsättningar är det svårt att förstå. Den Läs mer…