Dagens gräns går mellan demokratier och de som vill destabilisera dem – artikel i Nerikes Allehanda

Plötsligt var Europa annorlunda. Det började med människors mod runt om i Central- och Östeuropa. Protester och demonstrationer. Underjordstidningar. Charta 77 i dåvarande Tjeckoslovakien. Solidaritet i Polen. Sångerna i Estland.De egna flaggorna som man vågade hissa. För de allra flesta var det uppenbart att de kommunistiska diktaturerna under sovjetisk makt Läs mer…