Det behövs en effektiv klimatpolitik – artikel i Norran

För att minska klimatpåverkan behöver den globala energiproduktionen bli helt fossilfri. Men det är bara möjligt om potentialen i kärnkraften utnyttjas samtidigt som investeringarna i förnybara energikällor, som sol, vind och vatten, fortsätter. Eftersom klimatförändringarna är globala behöver också åtgärderna vara det. Symbolpolitiska handlingar, som subventionerade elcyklar och straffskatt på Läs mer…

Tänk på Norden-Baltikum som en politisk gemenskap – artikel i SvD Säkerhetsrådet

När Sovjetunionen föll samman i augusti 1991 blev Lettlands och de två andra baltiska staternas tidigare självständighetsdeklarationer erkända av omvärlden. Så föddes det moderna Lettland, vars premiärminister Krisjanis Karins i dag besöker Sverige och tankesmedjan Frivärld. Lettland liksom Estland och Litauen är demokratiska triumfer i en värld som har sett Läs mer…