Balterna visade hur demokratin segrade – gästkrönika i SvD

torsdags besökte Lettlands premiärminister Krisjaniš Karinš tankesmedjan Frivärld (Stockholm Free World Forum). Sedan jag för 30 år sedan startade Måndags-rörelsen till stöd för balternas frihet har dessa tre länder kommit att stå mig nära och gett en väldig inspiration. Deras fredliga kamp för frihet gjorde den europeiska återföreningen möjlig.

Frihetskampen präglades av mod och optimism liksom en beslutsamhet vad gäller reformer, utveckling och stark förankring i den liberala demokratins institutioner. Det vi ser i de tre baltiska staterna är i grunden demokratins seger över det auktoritära. Det är bara dessa tre nationer – Georgien befinner sig i ett mellanläge – som ur det gamla Sovjetunionen har lyckats utveckla och bygga upp en stark demokrati och rättsstat. Det ger hopp och lärdomar även i dag.

De baltiska staterna är genom sin historia och sin kamp viktiga allierade för var och en som vill värna demokratin och rättsstaten inför de hot vi ser i dag.
Karinš uttryckte det i all sin enkelhet:

– Om man har levt utan frihet vet man vad frihet är, om man har levt utan demokrati vet man vad demokrati är och om man har levt utan rättsstat vet man varför den är så avgörande.

Samtalen med Karinš påminde om hur viktigt det är för oss som är grannar till Estland, Lettland och Litauen att med deras perspektiv förstå dagens utmaningar. Om hoten mot den internationella handelsordningen och mot den fria handeln, med Trump och andra som söker underminera den, har Karinš med den lettiska erfarenheten av planekonomi en förlösande enkel syn:

– Det slog mig en gång att vi letter har levt i en skyddad ekonomi. Den var mycket skyddad. Den var totalt misslyckad. ”It sucked”.

30 år efter att Lettland stod under sovjetisk diktatur är dess premiärminister en av dem som förhandlar om det öppna Europas fördelning av demokratiska poster. Vårt grannland är i den processen mer centralt än vi själva. Och han har en enkel och avgörande syn på samarbetet:

– Klimateffekten, Rysslands aggressioner, hoten mot den internationella rättsordningen, gränsöverskridande internationell brottslighet och behovet av stora marknader. Vi kan inte vara utan EU. Inte Sverige, än mindre Lettland, men heller inte Tyskland.

Så är det. Har man varit utan friheten och demokratin vet man att man måste värna den. Därför behöver vi fler letter, ester och litauer i diskussionen om hur vi européer kring Östersjön kan göra Europa starkare och bättre. De har inte glömt betydelsen av att ha goda vänner i svåra tider.