Ansvarslöst att driva EU in i en budgetkris

Medan gårdagen för min del handlade om möten med kommissionen och det belgiska ordförandeskapet kring telekom och radiospektrum samt överläggningar med företrädare för de olika regeringarnas företrädare på Balkan blev kvällen och förmiddagen till en intensiv debatt om budgetfrågan. Det finns de som här anser att varje ökning av EU:s utgifter är avgörande för Europas framtid. Så är det inte.

(mer…)

DI: Svenska holdingbolag undantas

Publicerad den 12 november 2010 i Dagens Industri.

De kommande tio åren kommer Europa att präglas av åtstramningar och besparingar. Men i spåren av den finansiella krisen har ivern att minska systemrisker och de svagheter som präglade de finansiella marknaderna lett till en vilja att reglera inte bara mot systemrisker utan även mot risktagande som sådant. EU-direktivet om alternativa investeringsfonder, felaktigt kallat hedgefondsdirektivet, är ett exempel på hur långt ivern att reglera har gått. I EU-kommissionens förslag till direktiv bakades hedgefonder, råvarufonder och riskkapital samman i ett enda regelverk oberoende av var det fanns systemrisker.

(mer…)

Ökad tillgång till riskkapital

Pressmeddelande: Ökad tillgång till riskkapital – Med Europaparlamentets beslut om alternativa investeringsfonder har vi lagt grunden för en öppen lagstiftning som ger europeiskt riskkapital möjlighet att utvecklas och fungera inom hela den inre marknaden. Det är värt att notera att EU nu öppnas för riskkapital från andra delar av världen Läs mer…

Pressmeddelande: EPP Working Group calls for the reducing of public deficits


In yesterday’s meeting of the Working Group on Economic Policy of the European People’s Party (EPP), which was chaired by Gunnar Hökmark, MEP, EPP Vice President, the participants reiterated the necessity for reducing public deficits and welcomed the Commission’s proposals on this matter. The EPP Working Group also made recommendations on how the Commission can improve its proposals.

(mer…)