Så ska Sverige möta hotet från diktaturens Kina – artikel i SvD

Vi måste förena ekonomisk öppenhet med säkerhetspolitisk medvetenhet. Om tjugo år är världens största diktatur Kina också världens största ekonomi. Det kommer att i grunden förändra förutsättningarna för världens demokratier som sedan andra världskriget dominerat den globala ekonomin och därmed spelreglerna för handel och internationella relationer. Demokratierna har format den Läs mer…