När problemen har fått växa och växa krävs det ny politik – inte att man låtsas som inget

Växande och allt grövre kriminalitet. Etableringen av områden utanför det offentliga våldsmonopolets kontroll. Förnekelse av de växande problemen med avrättningar och gängkriminalitet. En okontrollerad migrationspolitik i en tid av växande flyktingtryck. Sverige som ett land med oproportionerligt stor andel av IS-terrorister. Oförmåga att få en terroristlagstiftning värd namnet på plats. Läs mer…

Man måste se populismen där den står som politiskt starkast, inte bara där man vill se den

Dagens Nyheters ledarsida skriver i dag om att populismen härskar till vänster och till höger. https://www.dn.se/ledare/den-populistiska-vanstern-och-hogern-har-mer-gemensamt-an-de-vill-erkanna/ Det är Nooshi Dagostar, där DN reagerar mot att hon säger sig förstå dem som inte litar på politiker och myndigheter, en uppfattning som i sig inte behöver ses som populistisk till skillnad från alla Läs mer…