Den europeiska unionen fungerar tillsammans bättre både än de enskilda staterna och de förenta staterna

EU kunde liksom medlemsstaterna varit bättre beredd att möta pandemin men kan inte vara mer beredd än medlemsstaterna. Likväl har samarbetet inom EU blivit det viktigaste stöder för varje enskild medlemsstat. Det har däremot blivit till en självklar propagandafras i kinesisk och rysk desinformation, understödd av deras nyttiga vänner i Läs mer…

Det är ett problem för demokratin när Nordens största tidning tillåter desinformation som en redaktionell linje

Lögnen, osanningen och halvsanningen har tillsammans med spridning av rykten, konspirationsteorier samt misstänkliggöranden blivit till en självklar del av den moderna tidens krigföring som ständigt pågår i den gråzon vi nu ser som ett pågående slagfält mellan demokratier och diktaturer.  Ryssland gör det och får stöd av gamla lojala Moskvabeundrare Läs mer…