När det politiska spelet tar över blir granskningen av politiken i sak en provokation

När Ann Linde blev intervjuad i Deutsche Welles Conflict Zone reagerade många svenska journalister uppbragt mot vad de kallade den aggressiva tonen. Programvärden ansågs vara partisk och debatterande eftersom hon ifrågasatte Ann Lindes påståenden i sak samtidigt som hon var fokuserad på sakfrågorna som intervjun handlade om. Det innebar också Läs mer…