Efter en vecka och inför en annan

Med budgetpropositionen och den överenskommelse till försvarsbeslut som Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har kommit överens om lägger man fast att den eniga försvarsberedningens inriktning inte ska uppfyllas. Och vad som är än mer allvarligt är att man nu fjärmar sig från målet att nå försvarsanslag på nivån 2,0%.  Istället Läs mer…

Rapport har fel om försvarsanslagen – de lever inte ens upp till försvarsberedningens krav

När Rapport i går beskrev regeringens överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet var det med samma ord som Peter Hultqvist beskriver det; en historisk ökning av försvarsanslagen. Det är inte mer sant för att försvarsministern säger det till försvar för ett ofullbordat försvarsbeslut och det är ett svaghetstecken att Rapport inte Läs mer…