Vill man värna sociala plattformars frihet bör man respektera deras egna regler – och medverka till att de själva respekterar dem

För någon dag sedan reagerade jag mot dem som ansåg att demokratin och yttrandefriheten undergrävs för att Twitter inte tillät Trump att fortsatt fara ut med osanningar som är av den formen att de aktivt undergräver den amerikanska demokratin och som vi såg ledde till en stormning av kongressen. Till Läs mer…

Gott Nytt År!

Det finns många skäl till att hoppas att 2021 blir ett bättre år än det vi nu lämnar.  En lyckad vaccinationsprocess i Sverige, över Europa och i världen kommer att pressa tillbaka pandemin till förmån för normalt samhällsliv och ekonomisk utveckling. Det kräver att Sverige och regeringen ser till att Läs mer…

Det blir inte bättre för att 2020 tar slut. Det kräver att vi ser riskerna

Att världens börser har gått bra det senaste året är inte så underligt. Det uppfyller egentligen bara en mer grundläggande relation mellan efterfrågan och utbud. Mer pengar än någonsin genom rekordstora underskott och extrema penningsmängdsökningar söker sin placering i tider av noll-ränta och brist på lönsamma investeringar.  Den globala ekonomins Läs mer…

Om friskoledebatten – håll isär de grundläggande principerna från diskussionen om utformningen av det system som alla skolor ska fungera inom

Vänsterns återuppväckta motstånd mot friskolor har lett till att det nu åter debatteras om det är bra att friskolor finns, oavsett om de är bra eller dåliga, snarare än om problemen i den svenska skolan.  Ett problem i debatten är att mer grundläggande principer om ett fritt skolval fritt blandas Läs mer…