Artiklar

nwt

EU är vårt gemensamma värn för demokrati – krönika i Nya-Wermlands Tidningen

I en tid när vi ser motsättningar och konflikter som inte i främst handlar om politikens innehåll utan om demokratin som sådan måste Sverige och Europa stå starkt. Både för att möta krafter som ser demokratin som en fiende, som … Continue reading

logga_nyt2014

Klåfingrig reglering sänker både ekonomin och klimatarbetet – artikel i Nyteknik

EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik och vi i Sverige är pådrivande för att minska utsläppen i EU. Enigheten om att utsläppen måste minska är bred, i Sverige och i Europaparlamentet. Men om vi ska klara våra högt ställda ambitioner … Continue reading

Altinget

Transnationella listor är ett fundamentalt felslut – artikel i Altinget

Europaparlamentet och medlemsstaterna röstar nu om hur de 73 brittiska platserna i parlamentet ska hanteras efter Storbritanniens utträde ur EU. En linje som drivs av federalister och stora länder är att införa transnationella listor med kandidater utsedda av de europeiska … Continue reading

nt

Sannolikhetsläran hot mot vår säkerhet – krönika i Norrköpings Tidningar

Med en förändrad hotbild i omvärlden har Europas länder börjat nå insikt om behovet av stärkta nationella försvar. I EU fördjupas nu det säkerhetspolitiska samarbetet och i Sverige konstaterade Försvarsberedningen i december att väpnade angrepp mot Sverige inte längre kan … Continue reading

nwt

Ingen makt i skattefrågor – slutreplik i Nya Wermlands-Tidningen

Som svar till min kritik mot att Miljöpartiet och halva Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade för ökad beskattningsrätt till EU skriver Socialdemokraternas Olle Ludvigsson och Jens Nilsson att de inte alls vill ge EU mer makt över skatter och välfärd. Samtidigt … Continue reading

katrineholmsk

Antisemitismen ska bekämpas – artikel i Katrineholms-kuriren

I dag den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz. Det minns vi i dag under Förintelsens åminnelsedag. Det är en dag att minnas den yttersta formen av förtryck och förnedring som var Förintelsen, men också en dag att söka förståelse … Continue reading

untliten

Natos avskräckningsförmåga avgörande – slutreplik i UNT

När jag konstaterade faran med utrikesminister Wallströms Natomotstånd och pådrivande att signera FNs deklaration om globalt kärnvapenförbud svarar Per Åberg att jag inte förstår kärnvapenhotet. Det är just hotet mot kärnvapen som är grunden till att vi inte kan tillåta … Continue reading

-- 13-04-23 Cdp vote on bank crisis-3

Mindre byråkrati när Europaparlamentet röstade om gemensam energimarknad

I veckan röstade parlamentet för ett förslag som ska etablera ett styrsystem för energiunionen (Governance of the Energy Union). Gunnar Hökmark förhandlade för EPP-gruppen. Lagförslaget innebär i korthet att mål och måluppföljning för energimarknaderna ställs samman, som sedan kommer att … Continue reading