Artiklar

Gunnar-EU

Gunnar Hökmark presenterar EU:s nya banklagstiftning

I dag har Gunnar Hökmark, ansvarig rapportör för Europaparlamentet, presenterat sitt förslag till EU:s nya banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den redan beslutade och införda bankkrislagstiftningen. Bland annat ska de internationella reglerna om total loss absorbing capacity införas (TLAC). “Mitt … Continue reading

Gunnar H

Hökmark has presented his new proposals for the EU banking legislation

The Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD) has changed the logic of the European financial markets. It has clarified that shareholders and investors have to take on the losses by themselves, not expecting that Governments and taxpayers shall bail them … Continue reading

Gunnar HOKMARK MEP office meeting

Gunnar Hökmark om europeisk bolagsbeskattning

Kommissionen har lanserat en plan med omfattande och långtgående förslag för hur bolagsbeskattning ska hanteras på europeisk nivå. Bakgrunden är bland annat att man menar att företag inte betalar den skatt de är skyldiga till i de länder de är … Continue reading

svd

Ryska påverkansoperationer riktas mot Sverige – artikel SvD Säkerhetsrådet

I rysk militär strategi är informationskrigföring, desinformation och påverkansoperationer en naturlig del av krigföringen som sådan och nära förenad med väpnade insatser. Genom desinformation och genom att aktivera grupper med en liknande agenda för den ryska regimen propaganda och desinformation … Continue reading

svensk-tidskrift-fb-artikel-logo-240x240

Den frihetliga högern – artikel i Svensk Tidskrift

Politiska idéer är ett sätt att både tolka verkligheten och se hur man ska förändra den. Det finns ingen flykt i att tro att verkligheten inte förändras för det gör den hela tiden. Lika lite försvinner verkligheten för att man … Continue reading

Norrköpings Tidningar

V attackerar hellre demokratins försvarare – slutreplik i Norrköpings Tidning

Det är sällan en replik är så fri från replik som när Vänsterpartiets Stig Henriksson svarar mig i frågan om hur Vänsterpartiet stödjer och sprider rysk desinformation om det svenska försvaret och försvarsövningen Aurora. Han svarar inte alls. Där jag … Continue reading

-- 13-04-23 Cdp vote on bank crisis-3

Hökmarks förslag till elmarknadsreformer

Gunnar Hökmark har lämnat in sina ändringar till Kommissionens förslag om nya regler för den inre marknaden för el. Lagstiftningen reglerar förutsättningarna för prisbildning, gränsöverskridande handel, konsumenträttigheter och mycket annat. Hökmarks ändringsförslag fokuserade på vikten av fri prisbildning och en … Continue reading

img_5234-1.jpg

Varning för Vänsterpartiet – artikel i Kuriren

Uppemot 200 000 kommer att mobiliseras när Vladimir Putin samlar reserver i hela vårt närområde. I torsdags startade den ryska jätteövningen Zapad-17. Under sex dagar kommer Ryssland genomföra sin största anfallsövning – med Europa som mål – i modern tid. Det bör … Continue reading