Artiklar

lag

Europeisk försvarsindustri: Gunnar Hökmarks förslag

Gunnar Hökmark lämnade i dag in sina ändringar till Kommissionens förslag till ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram. Programmet innebär att 500 miljoner euro i privata och offentliga medel avsätts för att stödja gemensamma europeiska utvecklingsprojekt, i syfte att stärka europeisk konkurrenskraft … Continue reading

kristianstad

Viktigt föra en saklig debatt om landets finanser – artikel i Kristianstadsbladet

Statsminister Stefan Löfven har vid upprepade tillfällen hävdat att nuvarande regering tvingats rensa upp efter Alliansens budgetunderskott och illa skötta statsfinanser. Detta trots att alla siffror visar på att Sverige klarade sig igenom finanskrisen utomordentligt bra i jämförelse med övriga … Continue reading

plenum

Hökmark om ett europeiskt försvarsindustriprogram

Gunnar Hökmark deltog i dag i industriutskottets diskussion och debatt om förslaget att etablera ett utvecklingsprogram för europeisk försvarsindustri. Förslaget, som Kommissionen presenterade tidigare i år, innebär en budgetram på 500 miljoner euro till stöd för utveckling och innovation och … Continue reading

svddd

Engångsbeslut för fred – artikel i SvD Säkerhetsråd

Europa står mitt i en kraftmätning mellan auktoritära hot och det öppna samhällets frihetliga och demokratiska värden. Vår säkerhetspolitiska debatt missar däremot nuet i sitt fokus på framtida eventuella hot. Sverige måste kunna möta dagens verklighet samtidigt som vi tar … Continue reading

img_3233.jpg

Regeringens EMA-svek skadar Sverigebilden – artikel i Kvällsposten

Nu är det klart vart kronjuvelen bland EU:s myndigheter, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), flyttar när Storbritannien lämnar EU. Sverige kandiderade med Stockholm, men blev utslaget redan i första röstningsomgången. Att regeringen inte gav sitt stöd till Köpenhamn, efter att Stockholm åkt … Continue reading

svd

Miljödiktatur relativiserar det mänskliga helvetet – artikel i SvD

I tsarväldets 25 oktober, som med vår kalender är den 7 november, bröt oktoberrevolutionen ut. Den innebar att förhoppningarna om en liberal och demokratisk utveckling släcktes för mer än 70 år. Med bolsjevikernas revolution påbörjades en terror av det slag … Continue reading

BTLOGGA

Låt inte EU diktera den svenska välfärden – artikel i BT

Genom att bjuda in till ett EU-toppmöte om att skapa en social pelare driver regeringen en utveckling där sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor blir föremål för beslut på EU-nivå. Samtidigt förnekar man att det rör sig om lagstiftning. Regeringen måste tala … Continue reading

nerikes allehanda (NA)

Löfven är på väg att sälja ut den svenska modellen – artikel i NA

Genom sin inbjudan till EU-toppmötet i Göteborg om den sociala pelaren har regeringen Löfven öppnat upp för en politisk utveckling där sociala frågor och lagstiftning om arbetsmarknaden blir föremål för EU-beslut. Det är en felsyn att EU behöver en egen … Continue reading