Artiklar

Agera för att värna vår säkerhet

Så har verkligheten börjat rubba även den svenska politikens förhoppningar om att säkerhet och fred är frågor som även de kan hanteras inom ramen för det politiska spelets konflikter, utan att det beh…

Magdalena Anderssons demokratiska kontroll

Demokratisk kontroll är inget nytt. Det är gammalt. Ord betyder något och får konsekvenser. I politiken skapar de sin egen logik där även det ogenomtänkta formar målen, trots att konsekvenserna är jus…

Det nya året, och det gamla

Det nya året, och det gamla Det är få som hävdar att 2021 var ett bra år för världen och det är kanske inte så många fler som hävdar att 2022 kommer bli så mycket bättre. Och det är lätt att se molnen…

Vi måste vinna freden innan Putins nya krig börjar

I dag för 30 år sedan – den 25 december 1991 – halades den sovjetiska flaggan för sista gången i Kreml. Landets ledare Michail Gorbatjov avgick och några dagar senare upplöstes Sovjetunionen formellt.…

Europa måste stå starkt för fredens skull

På juldagens kväll den 25 december 1991 halades för sista gången Sovjetunionens flagga från Kreml. Morgonen därpå vajade den ryska flaggan där, som en symbol för ett nyuppväckt Ryssland och befriade l…

How To Deter Russia

At present, Europe appears to be closer to a big war than at any time since the end of the Cold War. The reason is as evident as when Adolf Hitler started World War II or Joseph Stalin his Winter War …

Så påverkar Kina och Ryssland svenska medier

Kina och Ryssland satsar stora resurser för att påverka den västerländska journalistiken som en del av sin politiska krigföring. Vi ser nu effekterna för svenska mediekonsumenter, något som i slutända…

Skydda eleverna mot frihetsföraktet

Det har blivit viktigare för Magdalena Anderssons regering att upphäva valfriheten, än att se till de elever som har de sämsta resultaten i skolan. Oavsett vad dessa elever vill och tycker, ska de int…

Det rätta svaret på de ryska hoten är ett svenskt Nato-medlemskap

Det finns för Rysslands del inget militärt hot att möta vare sig i grannländerna, i Europa eller genom Nato. Det finns ingen som hotar Ryssland, varken förmåga eller vilja finns och det vet Kreml. Där…

Replik: Kriminalitet är inte en konsekvens av friheten att välja

Kriminalitet är inte en konsekvens av friheten att välja eller mångfalden av alternativ utan av ett rättssamhälle som är på reträtt och myndigheter som förmår inte att lösa sitt uppdrag. Det menar Gun…

Slutreplik: Socialdemokraterna saknar svar om privata välfärden

Gunnar Hökmark slutreplikerar Gunilla Svantorp (S) om friskolefrågan, i egenskap av ordförande i Valfrihetskommissionen. Läs hela texten här.

Sociala pelaren – ett svenskt fiasko

Lanseringen av den sociala pelaren tillhör sannolikt de mer spektakulära självmål som någon medlemsstat gjort i Europeiska unionen. Det var på Stefan Löfvens initiativ som den sociala pelaren gjordes …

Minns 1991 – Vi måste ge Rysslands demokrater vårt stöd

Den 25 december – om tio dagar för 30 år sedan – halades den sovjetiska flaggan för sista gången i Kreml. Dagen efter hissades den ryska flaggan som en symbol för frihet. Bara ett par veckor tid…

Demoniseringen av vinster kan avskaffa valfriheten

Talar ledande regeringsföreträdare illa om privata utförare i välfärden måste de också förklara hur de ser framför sig att systemskiftet tillbaka till den gamla ordningen ska gå till. Det skriver Gunn…

Sovjetunionens upplösning gav ett hopp om demokrati

I dag för 30 år sedan undertecknade ledarna för Ryssland, Ukraina och Belarus – tre av de sovjetiska rådsrepubliker som 1922 formellt grundade Sovjetunionen – det så kallade Belavezja-avtale…

Största hotet mot välfärden på årtionden

När Magdalena Andersson säger att hennes regering ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden menar hon inte den demokrati som innebär att vi alla var och en kan välja välfärd. Hon menar den…

Cynism styr vänsterns hets mot friskolorna

Det finns ett inslag i hetsen mot friskolor där ideologi blir till cynism. Det är när friskolemotståndare hellre vill förbjuda de skolor som elever vill gå i än avveckla de skolor som lyckas sämst med…

Om blommiga blusar och frihet

Under hela resan hade alla vi mött varit klädda i de gröna Mao-kostymerna. Och vid varje möte förkunnade våra värdar med de ständigt återkommande orden since we smashed the gang of four, att vi nu var…

30 years of diplomatic relations between Sweden and the Baltic nations

Introduction by Gunnar Hökmark, president of the Stockholm Free World Forum and former Member of European Parliament at seminar in Swedish Parliament the 16th of September 2021 at the occasion of the …

Intervju med ValfrihetsFakta

Inför Valfrihetskommissionens lansering intervjuades Gunnar Hökmark, i egenskap av kommissionens ordförande. Varför har Valfrihetskommissionen grundats? För att valfriheten är under attack. Inte sälla…

Karlskrona kan bli centrum för Östersjöregionens framåtanda

Den 4 november hade Svenska Paneuropaföreningen ett seminarium tillsammans med EU-kommissionens representation i Stockholm om hur Europa har förändrats efter det att de tre baltiska länderna blev fria…

Vi startar nu en Valfrihetskommission för att stärka välfärd och företagande

Det är företagandets mest grundläggande förutsättningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag angriper när man demoniserar välfärdens företagande och vill förbjuda vinster. I ett land och i ett…

Hellre terrorbalans än terror utan balans

När hundra S-debattörer publicerar en artikel om att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen, innebär det att hundra ledande socialdemokrater inte kan se skillnaden mellan demokratier och dikt…

Att påstå att högern är nazistisk är oförlåtligt

I vår fredliga del av världen är det lätt att tappa perspektivet på den extremism och ondska som drabbat alltför många människor i allt för många tider. Det handlar om Förintelsens systematiska och in…

Vi firar Frivärld tio år!

I höst firar Frivärld – Stockholm Free World Forum – tio år. Det är tio år som är värda att fira, där den säkerhets- och utrikespolitiska agendan sakta har förändrats. Frivärld har varit ledande i att…

Slutreplik: Bejaka mångfalden som gör skolan bättre

Anders Anderssons replik på min artikel om friskolemotståndets paradoxer är även den paradoxal. Han menar nämligen att jag, och andra som är för fritt skolval, sätter skolvalet före eleverna. Det fakt…

Vi behöver ny grund för Östersjöregionens framtid

Denna höst har vi i Sverige talat om 30 år av diplomatiska förbindelser med de baltiska länderna, som blev verklighet den 27 augusti 1991. Det var en tid som präglades av ett uppbrott från ett mörkt f…

Fattigdom löser inte klimatfrågan

För förvånansvärt många vana opinionsbildare är det som att frågan om växthuseffekten och dess hot mot klimatet vuxit fram på senare år, något som förenas med en förvåning över att inte mer har åstadk…

Den kritiska granskning som Coronakommissionen presenterat borde media stått för i början av krisen

Så kom till ytterligare en av Corona-kommissionens delrapporter, som pekar ut den senfärdigheten som präglade krishanteringen i framförallt pandemins utbrott. Föga oväntat håller inte Lena Hallengren …

EU måste möta hoten från Ryssland och Kina

Den svenska säkerhetspolitiska debatten har förändrats mycket under de senaste tio åren. Det är framförallt två saker som har förändrats. Det ena handlar om Rysslands växande militära hot och reg…

Fri handel är inte naivt, men frihet åt diktaturer är ansvarslöst

Under min tid i Europaparlamentet medverkade jag till att vi fick en lagstiftning som gjorde det möjligt med en screening av utländska intressens investeringar, som kunde bli strategiska hot mot vår s…

Norden bör gå i täten för den fria världen

Runt om i världen befinner sig demokratin på reträtt. Auktoritära regimer ifrågasätter det öppna samhället, samtidigt som de försöker vinna terräng på demokratins bekostnad. De auktoritära regimerna b…

Kina ska inte diktera demokratins villkor

Det kinesiska kommunistpartiet utövar diktaturens logik överallt dit den når. Det är en aggressionspolitik med två syften För det första vill den tvinga omvärlden att tiga inför förtrycket och den vil…

Antisemitismen kräver mer än en konferens

Det är en allvarlig verklighet att vi i Sverige har en levande antisemitism, som i vissa delar av vårt land gör livet outhärdligt för judar. De hånas, hotas och känner en ständig oro för sin säkerhet.…

Replik: 15 procent av skolorna kan inte vara ett problem

Efter en text som demoniserar friskolorna, hävdar att de i grunden är undermåliga och ignorerar det faktum att 400 000 elever har valt friskolor, undrar Linnea Lindquist hur jag kan tro att någon vill…

Europas ledarskap kan inte bygga på självtillräcklighet

När EU-kommissionens kommissionär för inre marknad och industriell utveckling, fransmannen Thierry Breton, besöker Sverige i dag, tisdag, finns det ett viktigt budskap han måste mötas av. Europeiska U…

Polens demokrati är vår

En upp och nedvänd debatt har utbrutit kring den polska högsta domstolens utlåtande att Polens grundlagar står över eller är oförenligt med den gemensamma lagstiftningen i EU. Det tolkas nu som en fri…

On valfriheten och förmynderiet

Det finns ett uttryck som ibland används både till höger och vänster, som jag ogillar djupt. Det är uttrycket DDR-Sverige, som används för att beskriva vårt land på 1970- och 1980-talen. Det är slafsi…

Socialdemokraterna sätter ideologin före eleverna

Det finns ett antal paradoxer i Socialdemokraternas kamp mot det fria skolvalet. De bygger alla på att S hellre värnar det offentligas makt än den enskildes, sätter den politiska styrningen före kvali…

Tysklands val

Det tyska valet har i svenska media kommit att speglas som om det handlar om svensk politik och svenska partier. Det är milt talat fel. Valet i Tyskland handlade om tysk politik och om tyska partier, …

Replik: Sluta misstänkliggöra meningsmotståndare

Replik till Anna Dahlberg på Expressens ledarsida (25/9). När jag på 1980-talet första gången föreslog att Sverige skulle stödja de baltiska ländernas frihetskamp angreps jag av Socialdemokraterna för…

Om den svenska skoldebattens förlorade fokus

Den svenska skoldebatten har påtagliga likheter med den sökprocess som präglar mannen som letar efter sina borttappade nycklar ute på gatan under gatlyktan istället för i mörkret framför den egna dörr…

LG

Ständigt med en ny tanke, en ny kunskap eller en ny idé. Alltid ett steg före men alltid lika mån om att dela med sig. Inspirerad av ny kunskap och nya idéer men alltid med samma vänskap och ideal. Al…

Geopolitisk kraft kräver politik, kraft och geografisk närvaro – om avtalet med Australien

Man kan ha synpunkter på hur USA förmedlade information till sina allierade och på hur Australien förmedlade sina avsikter till Frankrike. Det är tveklöst så att den konflikt som nu vuxit fram försvag…

Afghanistan är den civiliserade världens nederlag

Afghanistans fall och talibanernas maktövertagande är ett nederlag för den civiliserade världen. Det är en triumf för islamistisk extremism och jihadism, liksom för Rysslands och Kinas regimer. I värl…

Replik: Människors rätt att välja skola är en av vår tids främsta folkrörelser, Sven-Eric Liedman

Mycket talar för att studieresultaten i Sverige skulle förbättras om vi fick fler skolkoncerner. Men i Sven-Eric Liedmans ögon är individernas val en fientlig handling mot folket, skriver Gunnar Hökma…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 37

Hösten har börjat med viss bestämdhet när det gäller arbete och möten, men mer tveksamt när det gäller väder. Fortfarande råder en sensommarkänsla som tyvärr nog går mot sitt slut.  Under veckan som k…

Replik Ledare: Dålig kvalitet är problemet – fokusera på det

Den 10 september skrev ledarskribenten Emma Høen Bustos i Dagens Nyheter om friskoledebatten och menade att borgerliga politiker som växte upp under efterkrigstiden har visserligen all anledning att f…

Demokratin får aldrig relativiseras

Demokratin hotas både av dem som ser den som ett hinder för den egna makten och de som inte förstår demokratins gränser. De sistnämnda utgör kanske det farligaste hotet, eftersom det inte är öppet uta…

Friskolevännerna som inte alls är vänner med skolvalet

Det är något uppochnervänt med den skolpolitiska debatten. Skolor som anses så bra att man bör ha lottning för att få gå i dem ska bekämpas för att beskydda de skolor som för upprepade årsklasser lede…

Den 11 september och historien som aldrig tar slut

Den 11 september är ett tragiskt minnesmärke i den moderna historien. Nära tretusen dog när de satt på sina kontor, mötesrum eller på väg hem till familjen. Det sägs ofta att det är en dag då vår värl…

Replik: Välfärden kan leverera mer för mindre

Planekonomins utgångspunkt var att kvalitet och effektivitet garanteras om företag och andra verksamheter drivs av staten – eller under ”folkets kontroll”, som det brukade heta. Att ifrågasätta den ut…

Tankar om Litauens frihetskamp

När detta skrivs är jag på väg till Vilnius för att medverka vid firandet av Litauens trettio år av självständighet och frihet. Litauen var det land som gick främst bland de baltiska länderna när det …

”Den kinesiska ambassaden fortsätter hota kritiker”

Det senaste året har den kinesiska ambassaden hört av sig till en rad svenska skribenter och politiker, ibland för uppläxningar och ibland med explicita hot. Med anledning av tankesmedjan Frivärlds se…

Vårt stöd hjälpte drömmen att bli verklig

Idag för 30 år sedan, den 26 augusti 1991, hölls det 76:e måndagsmötet i Stockholm till stöd för Baltikums frihet. Varje måndag klockan 12, under nästan två års tid, samlades åldrade flyktingar, unga …

När problemen har fått växa och växa krävs det ny politik – inte att man låtsas som inget

Växande och allt grövre kriminalitet. Etableringen av områden utanför det offentliga våldsmonopolets kontroll. Förnekelse av de växande problemen med avrättningar och gängkriminalitet. En okontrollera…

Slutreplik: ”Cyniskt och fel om orsaken till att skolor är dåliga”

”Det är självklart så att socioekonomisk bakgrund påverkar skolresultaten, men det gör det desto viktigare att se till att även de med svårare förutsättningar kan få bästa möjliga skola.” …

Idag gratulerar vi Lettland!

Idag gratulerar vi Lettland till sin återupprättade självständighet. Dagarna mellan den 19 augusti och den 21 augusti 1991 var dramatiska dagar för hela Europa och för de baltiska staterna i synnerhet…

Estland 30 år i frihet!

Gratulationer till Estland! Det är ett land som har all anledning att vara stolt över den frihet och demokrati man erövrat ur diktaturens förtryck. Vårt grannland firar i dag trettio år av en återuppr…

Att lämna fältet fritt för mörkrets krafter är att svika civilisationen

Afghanistan lämnas nu helt fritt åt mörkrets krafter. Dess invånare blir utsatta för en godtycklig ondska av det slag som mänskligheten återkommande har sagt att den inte får upprepas igen. Det finns …

”Friskolor kan lösa problemet med de dåliga skolorna”

Friskolor uppsätts för orättvisa påhopp i debatten om den svenska skolan. Men vi borde inte attackera skolor som till övervägande delen är bra, och i stället komma överens om att dåliga skolor inte få…

Till alla er som var emot insatsen i Afghanistan

Ingen kan säga annat än att det var väntat. De brutala avrättningarna, massdödandet och lemlästningen. Det som nu sker i Afghanistan är en seger för de mest brutala och grymma krafterna vi kan tänka o…

Oseriös utrikespolitik i regeringen Löfven III

Decemberöverenskommelsen, därefter januariöverenskommelsen samt nuvarande semesteruppgörelse har i praktiken gett Socialdemokraterna ett unikt mandat att utifrån en minoritetsposition utforma svensk u…

Om en justitieminister som sviker sitt ämbetes ansvar

Det udda, det extrema eller det aggressiva tenderar alltid att vinna uppmärksamhet. Det är ofta syftet som de som frambär det udda, det extrema eller det aggressiva har.  Det ska väcka uppmä…

Demokratin är en lång och envis kamp

För trettio år sedan, i augusti 1991, hände det mest otroliga. Sovjetunionen föll. En totalitär diktatur som haft total kontroll och utövat totalt förtryck, tvingades vika inför människors krav på fri…

Europe’s Digital Future: Perspectives from Sweden

This first joint report by a transnational network of think tanks convened as part of the IIEA’s Europe’s Digital Future network seeks to highlight the perspectives of some of Europe’s ‘digital frontr…

Gör upp med vår historia – stå upp för frihet i Kuba

För trettio år sedan välte de baltiska folken sin diktatur och ockupationsmakt över ända. Den sjungande revolutionen, de fredliga demonstrationerna och de beslutsamma kraven på sanning och rätt överva…

Svensk ”cyber-tsar” behövs efter Coops stängning

I gråzonen mellan krig och fred blir det allt gråare. När det amerikanska IT-företaget Kaseya med 37 000 kunder attackerades drabbades också matvarukedjan Coop. Amerikanska myndigheter har pekat ut de…

Låt inte Kina vinna vår tids stora kamp

Kinas kommunistiska parti har som mål att underminera demokratin globalt. Den fria världens länder måste förstå att det är ett hot som bygger på diktaturens inneboende logik. I Kina råder totalitärt f…

Man måste se populismen där den står som politiskt starkast, inte bara där man vill se den

Dagens Nyheters ledarsida skriver i dag om att populismen härskar till vänster och till höger. https://www.dn.se/ledare/den-populistiska-vanstern-och-hogern-har-mer-gemensamt-an-de-vill-erkanna/ Det ä…

”Gränsregionen Skåne-Köpenhamn kan bli Europas ledande i cancerbehandling.”

Varje år drabbas över 2,6 miljoner européer, unga som gamla, av cancer.  Det är stora siffror, men ingenting att stå maktlös inför. Idag kan liv förlängas och cancer botas på sätt som var fantasier fö…

I förfasningens rike ersätts ansvar av aktivism

Så ännu en gång en tragedi och ett uttryck för en grov kriminalitet som hotar vårt samhälle. En chock och tragedi för anhöriga, vänner och kolleger. En attack på vårt rättssamhälle som i sin brutalite…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 26

Kära läsare,  Så blev EM inte den fortsatta svenska folkfest vi hade hoppats på. En besvikelse för oss alla när vi hade börjat gripas allt mer av febern. Hemköpta flaggor får användas till andra tillf…

Den fria världen är starkare tillsammans

Vi lever i en tid präglad av osäkerhet. En tid där diktaturer utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater för sin egen maktutövning. En tid där krigföringen sker i skuggvärlden mellan krig och fr…

Låt inte diktaturens logik segra

Den kinesiska diktaturen bekämpar demokratin var den än kan nå. Den fria världen måste inse att det inte är ett hot som i första hand hänger samman med geografi och territorium, utan om viljan att utö…

Den auktoritära liberalismen undergräver den liberala demokratins värden

I den mån svensk politik ska diskuteras när man diskuterar svensk politik kan följande sägas;  Sverige har en utrikespolitik som på avgörande punkter saknar förankring i Sveriges riksdag. Erkänna…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 24

Kära läsare,  En vecka som med grunden i Bidens besök har handlat om Europas ställning i världen, fotbollen samt det faktum att Sverige har en regeringskris. Eller rättare sagt – regeringen har en kri…

Sverige är värt bättre

Det kan synas svårt att förstå att Vänsterpartiet vill fälla en socialdemokratisk regering utan att ha ett eget trovärdigt eller rimligt alternativ. Skälet är något som tyvärr många politiska kommenta…

En dag att fira och en flagga att hedra

Åter en nationaldag. När Sverige är som finast firar vi vår nation och vår frihet. Många skriver i dessa dagar om varför vi ska fira nationaldag, några varför vi inte ska göra det och åter andra disku…

Varför stödjer inte Sverige friheten och demokratin?

Mellanöstern präglas av en lång rad konflikter grundade i hat, religiösa motsättningar och despotiers kamp om makten. Större delen av den antisemitism som plågar Sverige kommer från dessa konflikthärd…

Israels paradoxer kan bryta ny väg för fred och samexistens

Det är en paradoxernas utveckling vi nu ser i Israel som på en gång understryker demokratins vitalitet och den dynamiska utveckling den ger möjlighet till.  Det är för det första viktigt med en n…

Att stödja demokratin borde vara självklart

Det ena är ett av de mer jämställda länderna i världen och det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. Där råder press- och yttrandefrihet, rättsstatsprincipen samt frihet fr…

Inflationen somnar aldrig och kan ständigt återuppstå

Frågan om inflation har blivit en fråga om inflation finns som ett fenomen eller som en konsekvens av förd politik. Det faktum att världen de senaste 20 åren har sett väldigt lite av inflation har för…

Svensk klimatpolitik ett förvirrat slag i luften

Debatten om klimatfrågan präglas av en ständigt upprepande symbolpolitik med knapp påverkan på den globala klimatutvecklingen. Subventioner av elcyklar, plastpåseskatten, stoppet av Preemraff i Lyseki…

Lukasjenkos flygkapning kräver ett nytt försvarstänk

Lukasjenko-regimen gör Belarus till en nation ingen kan lita på – en pariastat. Man utsträcker diktaturens logik till det internationella samfundet. Det bör för svensk och europeisk del leda till tydl…

En gangsterregim måste mötas med handling

Den belarusiska regimens kapning av ett flygplan på en internationell rutt är ett uppenbart och oacceptabelt brott mot internationell rätt. Det öppnar upp för en statlig piratverksamhet i luften som s…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 20

Kära läsare,  Det var Hamas som drog kriget över palestinierna och Gazaborna. Genom att genomföra en omfattande raketbeskjutning, mot civila mål och med syfte att döda civila tvingade Hamas fram ett m…

En liten demokrati

En liten demokrati. Full rösträtt för samtliga medborgare. I grunden ett av de mer jämställda länderna i världen. Det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. En stark demokra…

Fem förslag för att få framtidens klimatpolitik

Ett problem som präglar den svenska klimatdebatten är att symbolpolitik ofta prioriteras framför faktiska åtgärder. Allt tyder på att Sverige behöver en ny politik med hjälp av vilken vi kan möta klim…

Vi måste bemöta alla gråzonens säkerhetshot

Vi lever i en ständigt pågående krigföring. Den sker i en gråzon inom den formella fredens ram. Det kan handla om kontroll av energimarknader och viktiga medier, ekonomiska blockader mot företag och l…

Norge, Norge

För Norge påminner 17 maj om väldigt mycket mer än Sveriges nationaldag den 6 juni. Där vi firar vår nationella gemenskap, historia med fornstora dar samt det vi är firar Norge en nationell självständ…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 19

Kära läsare,  Veckan inleddes med Europadagen som inföll på söndagen den 9 maj och som mer konkret manifesterades på måndagen. På Svenska Paneuropaföreningens sida skrev jag några rader om vad Europad…

Slutreplik: Tydligt att V inte gjort upp med sin historia

När man läser Håkan Svenneling och Hanna Gunnarssons (V) replik till mig om svensk säkerhetspolitik slås man av att Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia är ett arbete som aldrig tar slut. Sedan…

Om Israel och raketattackerna – de som ifrågasätter demokratins rätt till försvar ifrågasätter demokratin

En avgörande förutsättning för att förstå vad som händer i Mellanöstern är att nästan alla stater är diktaturer i olika former. Emellertid är en nation en demokrati, med fria val och frihet för medbor…

Myterna om fastighetsskatten

Skattepolitisk debatt hamnar ofta i vad som motsvarar längtan efter Den heliga graalen. Ständigt tror sig skattehöjare hitta en ny källa för skatt som ingen har upptäckt, som tillför helt nya pengar o…

Baltikums frihet ett bevis på att Nato fungerar

I år är det 30 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria länder. I dag är de medlemmar i Nato och i EU, tryggt förankrade i ett stabilt och demokratiskt Europa. Detta var aldrig en självklar ut…

Europadagen den 9 maj

För mig är Europadagen framförallt en påminnelse om hur vi människor kan lyfta oss själva i håret och lämna konflikternas logik till förmån för samarbetets. Att det går att forma en samhällsutveckling…

Den fria pressen måste förstå poängen med pressfriheten

Oviljan eller oförmågan att se sina brister är sannolikt en av traditionella medias största brister. Det leder till en ofelbarhetsdogm där varje fel indirekt innebär ett underkännande av den egna verk…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 18

Kära läsare,  Veckan som gått har bland annat präglats av sanktioner i form av inreseförbud som den ryska regimen har satt på ett antal europeiska företrädare, bland annat Europaparlamentets talman oc…

Om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer – motion till riksdagen 1988

I närmare tusen år fungerade Östersjön som en viktig kommunikationslänk mellan folken vid dess kuster. Efter andra världskriget gick dock järnridån ner mellan oss och våra grannländer i sydost. Samtid…