Artiklar

”Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin”
”Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin”

Början ligger längre tillbaka i tiden, när den grogrund som fick Trump att vinna de republikanska primärvalen lades. Och mycket kan komma att hända i det amerikanska samhället innan stormningen…

Sveriges militära upprustning räcker inte
Sveriges militära upprustning räcker inte

Vi lever i en mer osäker tid än någonsin.  Ett USA där kongressen stormas och stora väljargrupper ifrågasätter ett av alla myndigheter godkänt valresultat.  Ett Nato som under de …

Tid för reform inom äldreomsorgen
Tid för reform inom äldreomsorgen

En föreställning som hindrar en utveckling av debatten om en bättre äldreomsorg är den schablonmässiga uppfattningen som alltid kommer till uttryck vid problem i välfärden – nämligen att d…

Magdalena Andersson och regeringen utnyttjar krisen
Magdalena Andersson och regeringen utnyttjar krisen

Runt om i världen försöker auktoritära ledare snappa åt sig mer makt med pandemin som förevändning. Despoterna vädrar morgonluft och utnyttjar krisen för sina egna politiska syften. I en lå…

Nato är en garant för svensk säkerhet
Nato är en garant för svensk säkerhet

Den svenska Nato-debatten har fått en avgörande ny förutsättning. Det finns nu i Sveriges riksdag en majoritet för en så kallad Nato-option, det vill säga att vi klart uttalar att det är ett …

Vi får aldrig glömma diktaturens förtryck
Vi får aldrig glömma diktaturens förtryck

Svensk och europeisk kinapolitik har under lång tid präglats av ett ointresse för de förtryckta – över en miljard människor – och en långtgående naivitet inför deras förtryckare. Den sn…

Hämma inte de äldres valfrihet
Hämma inte de äldres valfrihet

De äldre riskerar att drabbas dubbelt av coronapandemin. Först var det framför allt de som blev allvarligt sjuka och dog. Nu utsätts de dessutom för en ideologisk kampanj mot den enskildes rätt…

Socialdemokraternas logiska kullerbyttor i Nato-debatten
Socialdemokraternas logiska kullerbyttor i Nato-debatten

Den svenska Nato-debatten är underlig. Regeringen är överens med riksdagen om vikten och värdet av ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete med Finland. Socialdemokraterna är också överens …

Låt oss göra 2021 till ett bättre år
Låt oss göra 2021 till ett bättre år

Nu står vi inför ett nytt år. Vi är många som hoppas att 2021 blir ett annat och bättre år än 2020.  Pandemin har drabbat världen både som den sjukdom den innebär och med de ekonomiska…

Välkomna till 2020-talet, Hirdman och Ekéus!
Välkomna till 2020-talet, Hirdman och Ekéus!

(Replik) När de tidigare ambassadörerna Sven Hirdman och Rolf Ekéus skriver i Kvartal den 12 december att Nato inte är vägen framåt beror det på att de tittar alltför mycket bakåt. Der…

Sverige måste stå upp mot hatet
Sverige måste stå upp mot hatet

I vår globaliserade värld finns inte längre avstånd som hindrar hat och våld att nå över gränserna. Vi ser det just nu i form av de senaste attentaten i Frankrike som upprört hela Europa. Is…

Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?
Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?

Om man anser att det är en sådan förmån att få gå i en friskola att platserna där bör lottas om det är kö, kan man inte samtidigt hävda att de är vinstmaskiner som inte bryr sig om utbild…

Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan
Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan

Det är som om en gammaldags tro på helvetespredikningar och undergången ska få folket att förstå vad som måste göras, utan att diskutera det som ska göras, som om det är självklart. Kanske…

”Låt inte Polen och Ungern blockera EU:s coronafond” – artikel i Barometern
”Låt inte Polen och Ungern blockera EU:s coronafond” – artikel i Barometern

För att finansiera dessa måste andra medlemsstater således låna mer. Därutöver kräver detta skattehöjningar och planerade gemensamma skatter som inte bara är fel av principiella skäl, utan …

EU måste stärka samarbete med USA – artikel på Europaportalen
EU måste stärka samarbete med USA – artikel på Europaportalen

Även om Biden står för en Europavänlig politik finns det en uppenbar risk att den långsiktiga utvecklingen i USA går fel när det gäller relationerna med Europa. För att motverka det måste E…

Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT
Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT

Vi får inte bli gisslan i jättens händer. Den fria världen är ekonomiskt långt mycket starkare än vad Kina är och kommer att förbli. Den kinesiska regimens återkommande hot mot andra lä…

De som ständigt hyllade diktaturen – artikel i NT
De som ständigt hyllade diktaturen – artikel i NT

Trivialiserar man hyllningarna till förtrycket förvränger man inte bara historien utan man underminerar också framtiden. Varje människas liv och död förtjänar sin respekt oavsett vem det …

USA-valet visar EU:s behov av en gemensam försvarsallians – artikel i GP
USA-valet visar EU:s behov av en gemensam försvarsallians – artikel i GP

Det amerikanska valet har med alla sina osäkerheter, gjort två saker extremt tydliga ur ett europeiskt perspektiv. USA har en avgörande betydelse för Europas säkerhet och för den internationell…

Låt demokratin rädda världen – artikel i Svensk Tidskrift
Låt demokratin rädda världen – artikel i Svensk Tidskrift

Lever man i föreställningsvärlden att människors välfärd och deras liv ska offras för att planeten ska överleva och att man själv har lösningen, underordnas demokratin snabbt de egna politi…

En förnekelse av att det ofattbara blivit till verklighet – slutreplik DN debatt
En förnekelse av att det ofattbara blivit till verklighet – slutreplik DN debatt

Det är i Malmö och i dess politiska ledning som kampen måste ta sin start. Inte i att staden som ett avlatsbrev får ett museum av staten. …

God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland
God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland

För ett par veckor sedan jublade delar av miljörörelsen över att Preem la ned sina planer på att bygga ett raffinaderi i Lysekil. I slutet av förra året var det nedläggningen av en reaktor i …

Ett förintelsemuseum i Malmö urskuldar stadens problem – artikel i DN
Ett förintelsemuseum i Malmö urskuldar stadens problem – artikel i DN

Placeringen kan bli en urskuldande acceptans för en verklighet vi inte får acceptera. Malmö har blivit en symbol för hur antisemitism har satt sig i vårt land. Till det har frånvaron av politis…

Sverige måste agera mot förtrycket i Belarus – artikel i Upsala Nya Tidning
Sverige måste agera mot förtrycket i Belarus – artikel i Upsala Nya Tidning

Varje dag utsätts demonstranter i Belarus för polisvåld, trakasserier, hot om tortyr och förnedring. Våldet och oroligheterna i Belarus fortsätter. I Minsk, en europeisk huvudstad drygt 80 m…

Vi behöver en försvarspolitik för 2020-talet – artikel i Blekinge Läns Tidning
Vi behöver en försvarspolitik för 2020-talet – artikel i Blekinge Läns Tidning

De förband vi i första hand behöver mer av kräver inte nya regementen, utan snarare ökad utbildning vid befintliga, fler moderna vapensystem samt bättre utrustning. När regeringen och samar…

EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i NWT
EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i NWT

För det är inte genom att stå vid sidan och agera bromskloss som Sverige kan förändra den europeiska politiken. En sådan inställning leder enbart till att andra tar besluten åt oss. Det fi…

Fredagsintervjun Special: Estoniakatastrofen
Fredagsintervjun Special: Estoniakatastrofen

Det nyupptäckta hålet i Estonia har satt fart på diskussionen om vad som hände. Hör journalisten bakom avslöjandet och några av dem som hade centrala roller vid tiden för olyckan. …

Tillbaka till 2005 är dålig försvarspolitik – artikel i SvD
Tillbaka till 2005 är dålig försvarspolitik – artikel i SvD

När januaripartierna marknadsför överenskommelsen man har för några år framåt, framställer man den som en stor upprustning. I själva verket återställer man försvarsanslagen till den nivå…

EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i Mariestads-Tidnigen
EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i Mariestads-Tidnigen

Det finns ingen gräns mellan svensk politik och den Europeiska unionens. EU-frågor, som det ofta slarvigt kallas, är inte något konstigt bortom Sveriges gränser, utan politik som i högsta grad …

Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar
Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar

Vare sig säkerheten, ekonomin, klimatfrågan eller värnet av fria samhällen kan vi klara själva. En internationell ekonomi där Kina träder fram som en av de största och snart den största e…

China’s attacks on Sweden are unacceptable in a democracy – artikel i The Local
China’s attacks on Sweden are unacceptable in a democracy – artikel i The Local

China’s verbal attacks on Swedish journalists, experts, opinion makers and human rights activists have been harsh, with wording and threats that do not belong in a democratic discourse. In Septemb…

EU och USA är frånvarande när det gäller att skapa stabilitet – artikel i Altinget
EU och USA är frånvarande när det gäller att skapa stabilitet – artikel i Altinget

För svensk fred och säkerhet är det avgörande med amerikansk närvaro i Europa och en stark Europeisk union. EU måste ha mandat att föra en politik som kan fylla tomrummet efter USA som vi nu s…

Blind svensk analys av Mellanösternkonflikten – artikel i Dagen
Blind svensk analys av Mellanösternkonflikten – artikel i Dagen

De uppmärksammade fredsavtalen mellan Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain har sin grund i Irans allt aggressivare agenda mot andra stater i regionen. Fredsavtalen mellan Förenade Arabemir…

EU och frågan om migrationen – SvDs Ledarredaktionen
EU och frågan om migrationen – SvDs Ledarredaktionen

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras EU och migrationen.  Den 1 december förra året tillträdde Ylva Johansson posten som EU-kommissionär med ansvar för migration och säkerhet, oc…

EU är Sverige, Sverige är EU – artikel i Svensk Tidskrift
EU är Sverige, Sverige är EU – artikel i Svensk Tidskrift

Alternativet till gemensamma beslut i EU är inte en libertariansk utopi utan nationella regler och regleringar noggrant förberedda av svenska byråkrater och politiker, som om det fanns olympiska s…

Europas styrka är vår – artikel i Dagens Industri
Europas styrka är vår – artikel i Dagens Industri

Ett starkt EU är avgörande för Sveriges suveränitet, stabilitet och fred.Istället för att ständigt göra sig till broms mot andras förslag vi ogillar måste Sverige övergå till att leda en …

Identitetspolitiken dömer människor till fattigdom – artikel i Expressen
Identitetspolitiken dömer människor till fattigdom – artikel i Expressen

Att vårt välstånd skapades av kolonialismen är helt uppåt väggarna. Sverige var ett av Europas fattigaste länder ända fram till 1800-talets slut. Pär Granstedt håller med mig om att inge…

”Finns det något skäl att ha kvar regeringen nu?” – artikel i SvD
”Finns det något skäl att ha kvar regeringen nu?” – artikel i SvD

De motsättningar som Stefan Löfven skapade när han utmålade oppositionen som dörröppnare för fascism och nazism, var bara konstlade och till för att slå vakt om makten. Regeringen Löfven…

Hur möter vi det hägrande säkerhetshotet? – artikel i Säkerhetsrådet
Hur möter vi det hägrande säkerhetshotet? – artikel i Säkerhetsrådet

En farlig säkerhetspolitik situation håller på att utvecklas i Europa. Det är i dessa tider som Sverige måste ha ett starkt försvar för att kunna möta hoten och de angrepp som kan riktas mot …

Den kinesiska ambassaden försöker skrämma till tystnad – artikel i DN
Den kinesiska ambassaden försöker skrämma till tystnad – artikel i DN

I en ny studie visar vi hur den kinesiska ambassaden försöker tysta försvaret av mänskliga rättigheter. Om inte varje angrepp mot det fria ordet bemöts riskerar vi att redaktioner, debattörer,…

Minnet av Håkan kommer att leva vidare – artikel i Upsala Nya Tidning
Minnet av Håkan kommer att leva vidare – artikel i Upsala Nya Tidning

I en tid då mörka krafter åter samlas kring vårt eget Fylkes gränser behövs sådana som Håkan Holmberg för att blåsa i trumpeterna och samlas med varandra. En frihetskämpe är det som ha…

Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i NWT
Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i NWT

När det gäller multilateral frihandel, en internationell världsordning baserad på rättsstatens värderingar, värnet av mänskliga fri- och rättigheter och klimatfrågan är vi små men ledande…

Identitetspolitiken är den nya rasismen – artikel i Expressen
Identitetspolitiken är den nya rasismen – artikel i Expressen

Ingen kan hållas ansvarig för andras handlingar, vare sig för sina förfäders eller för illgärningar begångna av människor med samma hudfärg.Så kan bara rasister tänka. Tanken på kolle…

Ett enigt Europa är starkt – artikel i Nerikes Allehanda
Ett enigt Europa är starkt – artikel i Nerikes Allehanda

I en tid då Europa måste stå starkt i världen är det viktigt att slå vakt om enighet och gemenskap. En förutsättning för att Europa ska kunna vara en stark aktör för multilateral frihan…

Europa måste stå starkt mot diktaturerna – artikel i Norrköpings Tidningar
Europa måste stå starkt mot diktaturerna – artikel i Norrköpings Tidningar

Det finns nämligen en gemensam nämnare när det gäller hot mot demokratisk utveckling och nationell suveränitet. Det mest anmärkningsvärda kring valet i Belarus är inte diktaturens valfusk,…

Kaoset i Belarus kan få värre konsekvenser än pandemin – artikel i Göteborgs-Posten
Kaoset i Belarus kan få värre konsekvenser än pandemin – artikel i Göteborgs-Posten

Massivt och brutalt polisvåld. En diktator som håller sig gömd och försöker låtsas som att den skådeprocess av kriminellt fusk som genomfördes i söndags var ett val. Ett folk som blir allt m…

Lukasjenko utsåg sig själv till president – artikel i Borås Tidning
Lukasjenko utsåg sig själv till president – artikel i Borås Tidning

Lukasjenko vann inte valet i Belarus, utan beslutade om sina röstsiffror och förbjöd motståndarna. Nej, Lukasjenko vann inte valet i Belarus. Han behöll med totalitära medel den makt han tag…

Första bästa är inte bästa möjliga för Europa – artikel i NWT
Första bästa är inte bästa möjliga för Europa – artikel i NWT

Det som borde ha blivit det bästa möjliga för Europa blev istället det första bästa. Första bästa innebär i det här fallet höjda bidrag och höjda skatter som går rakt emot behovet av en …

Viktigt att hålla fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Säffle-Tidningen
Viktigt att hålla fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Säffle-Tidningen

I en tid då våra grannländer har stängda gränser för svenskar är risken stor för att motsättningar tar överhanden, över den gemenskap som är de nordiska ländernas viktigaste styrka.Vi ka…

Sverige bör sätta EU-agendan – artikel i Norra Skåne
Sverige bör sätta EU-agendan – artikel i Norra Skåne

Allt för ofta hamnar den svenska EU-debatten i en diskussion om man ska säga ja eller nej till förslag från EU-kommissionen, som om kommissionens förslag är det slutliga uttrycket för vad euro…

Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Mariestads-Tidningen
Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Mariestads-Tidningen

I en tid då våra grannländer har stängda gränser för svenskar är risken stor för att motsättningar tar överhanden, över den gemenskap som är de nordiska ländernas viktigaste styrka. Vi …

Norden måste släppa konflikterna om corona – artikel i Kvällsposten
Norden måste släppa konflikterna om corona – artikel i Kvällsposten

Det är i Norden som den mer sammanhållna och strukturerade fria världen kan ha sin kärna. Det finns en tid efter osämjan kring covid-19. Öresundsregionen bör vara det allra tydligaste uttrycke…

A stronger Commission is not the same as a stronger Europe – Op-ed in Euractiv
A stronger Commission is not the same as a stronger Europe – Op-ed in Euractiv

It is a dangerous myth to believe that maximising the role of the European Commission is  synonymous with a stronger, wealthier Europe. There is one thing we can learn from the last days of drama…

Sverige behöver en bättre EU-politik – artikel i Barometern
Sverige behöver en bättre EU-politik – artikel i Barometern

Det är frånvaron av en positiv vision för Europa som gör att Sverige ständigt kommer på efterkälke i förhandlingar om Europeiska Unionens vägval och utveckling. Vi säger nej till det and…

Ryssland och Kina verkar i gränslandet mellan krig och fred – artikel i Altinget
Ryssland och Kina verkar i gränslandet mellan krig och fred – artikel i Altinget

Under våren har flera viktiga samtal och debatter fått ställas in som en direkt konsekvens av covid-19. Debatter som hade behövts, då den pandemi som just nu drabbar världen bidrar till att sk…

Den röda jätten är den rädda jätten – artikel i Norrköpings Tidningar
Den röda jätten är den rädda jätten – artikel i Norrköpings Tidningar

Rädslan för frihet ligger bakom Kinas aggressioner. Därför måste den fria världen sluta upp bakom varje land som attackeras. Friheten i Hongkong är i praktiken nedsläckt. Det kommunistiska…

Hoten riktar sig främst mot demokratiska stater – artikel i Säkerhetsrådet
Hoten riktar sig främst mot demokratiska stater – artikel i Säkerhetsrådet

Nu måste ett finansierat försvarsbeslut komma på plats. Nu måste vår gemenskap inom EU och med Nato diskuteras på nytt. Nu måste vi se världen som den är och det ansvar som följer av det. V…

Coronakrisen tvingar fram ny politik mot diktaturens Kina – artikel i Borås Tidning
Coronakrisen tvingar fram ny politik mot diktaturens Kina – artikel i Borås Tidning

Vi måste tydligt visa för regimen i Peking att vi inte kompromissar med demokratiska principer. Coronapandemin har lett fram till en stor mängd insikter för Sverige och den fria värld som vi …

Den inre marknaden är det framtida EUs kärna – artikel i Svensk Tidskrift
Den inre marknaden är det framtida EUs kärna – artikel i Svensk Tidskrift

Europeiska rådets misslyckande att vid sitt midsommarmöte enas om en långtidsbudget och ett återhämtningspaket, är ett misslyckande allra mest för Sverige. Vi har nu hamnat i situationen att a…

Skyll inte coronadöden på privat äldreomsorg – artikel i Aftonbladet
Skyll inte coronadöden på privat äldreomsorg – artikel i Aftonbladet

Vänsterns favoritförklaring; att döma ut den svenska äldreomsorgen på grund av privatiseringar för att därmed skylla spridningen av corona bland äldre på privata aktörer, är inget annat ä…

Regeringen riskerar svensk säkerhet – artikel i Mariestads-Tidningen
Regeringen riskerar svensk säkerhet – artikel i Mariestads-Tidningen

De kollapsade försvarsförhandlingarna är bara ett i raden av misslyckanden, från en regering som tagit för vana att undvika att hantera sina uppgifter och därmed se till att inga viktiga reform…

Modern Warfare: New Technologies and Enduring Concepts – Foreword
Modern Warfare: New Technologies and Enduring Concepts – Foreword

Things are not as they were. That’s an old truth, always overshadowed by the fact that our experience and learning come from the past and are the main tools with which we understand the world. We a…

20 år med Putin – Förord
20 år med Putin – Förord

Vladimir Putin, som tillträdde tio år efter Sovjetunionens fall, har under sina 20 år vid makten kommit att bli den mest framgångsrike av de sovjetiska ledarna. Det är en paradox att den man…

EU och framtiden: Hur går vi vidare efter corona? – Panel i SVT Forum
EU och framtiden: Hur går vi vidare efter corona? – Panel i SVT Forum

Coronapandemin och den ekonomiska krisen har orsakat spänningar mellan medlemsländerna. Vissa kräver ett fördjupat samarbete för att hantera de nya utmaningarna, andra en lösare sammanslutning.…

Varför tiger Ann Linde om Kinas övergrepp? – artikel i Expressen
Varför tiger Ann Linde om Kinas övergrepp? – artikel i Expressen

Vill regeringen vara en ledande kraft för demokrati måste den tillsammans med andra fria länder våga leda och vara en kraft. Kanske är det inte mer med den svenska satsningen än att det handla…

Gigantiska bidrag stärker inte Europa – artikel i SvD
Gigantiska bidrag stärker inte Europa – artikel i SvD

EU:s ekonomiska politik måste prioritera att göra Europa till ett centrum för investeringar och nyföretagande, inte leda mot en bidragsekonomi som finansieras av nya och höjda skatter. Det …

Kinesisk diktatur hot mot hela världen – artikel i Norrköpings Tidningar
Kinesisk diktatur hot mot hela världen – artikel i Norrköpings Tidningar

Den fria världens länder måste gemensamt göra klart att det inte finns något utrymme för Kina att förneka andra länder frihet. Kina ökar nu trycket på Hongkong och är på väg att genom…

Historiska förfalskar historien – artikel i Svensk Tidskrift
Historiska förfalskar historien – artikel i Svensk Tidskrift

När Historiska Museet skriver om nya fynd efter flyktingförläggningen som låg på Lovön i mitten på fyrtiotalet ger de en alltigenom falsk bild av de umbärande de tiotusentals som flydde Sovje…

Föräldrar kan fatta bättre beslut än skolbyråkrater och tärningar – artikel i Dagens Nyheter
Föräldrar kan fatta bättre beslut än skolbyråkrater och tärningar – artikel i Dagens Nyheter

Nej, sexåringar kan inte fatta egna beslut. Men om det inte spelar någon roll vad föräldrarna vill är det en tydlig signal till barnen om att det inte gör någon skillnad att anstränga sig. …

Maktens arrogans mot unga människor – artikel i SvD
Maktens arrogans mot unga människor – artikel i SvD

Det finns inget likvärdigt i att tvinga elever gå i sämre skolor. Utredningen om en likvärdig skola kom att handla om hur man ska bevara en orättfärdig skola olikvärdig för alla elever som…

Kärnkraft tillhör framtiden – intervju i NWT
Kärnkraft tillhör framtiden – intervju i NWT

Under hela 80- och 90-talen drev Socialdemokraterna för att genomföra en förtida avveckling. De planerade ett naturgaskraftverk i Stenungssund och ett oljeeldat kraftverk i Nynäshamn, säger Gunn…

Framför blå-gula flaggor – artikel i Svensk Tidskrift
Framför blå-gula flaggor – artikel i Svensk Tidskrift

Det är bra att Stefan Löfven och de övriga ledamöterna av regeringen nu omger sig med svenska flaggor. Så bör det ständigt vara för en svensk regering. Men den svenska är inte den enda blåg…

EU-länderna måste öppna de stängda gränserna – artikel i Göteborgs-Posten
EU-länderna måste öppna de stängda gränserna – artikel i Göteborgs-Posten

Världen efter Coronakrisen riskerar att vara en värld där demokratier står svagare än någonsin. Redan nu ser vi hur Ryssland och Kina utvecklar ett propagandakrig som är en fortsättning på d…

Kina blev starkare men gjorde sig svagare – artikel i Upsala Nya Tidning
Kina blev starkare men gjorde sig svagare – artikel i Upsala Nya Tidning

Vi måste inse att Kina styrs av en regim som är aktivt fientlig till demokratier. Coronapandemin är den första stora globala krisen där USA varit frånvarande samtidigt som Kinas närvaro var…

Vad är det för fel på vänstern? – artikel i Svensk Tidskrift
Vad är det för fel på vänstern? – artikel i Svensk Tidskrift

Det är svårt för mig att inte tänka på detta citat som brukar tillskrivas Einstein när jag läser hur olika vänsterdebattörer tycker sig ana frisk luft och nya möjligheter i spåren av pande…

EU är ett viktigt stöd under coronakrisen – artikel i Nerikes Allehanda
EU är ett viktigt stöd under coronakrisen – artikel i Nerikes Allehanda

Just nu sprids en bild av att samarbetet inom den Europeiska Unionen inte fungerar, att medlemsländerna hade klarat coronakrisen bättre själva och att krisen kommer leda till unionens kollaps. Ing…

Intervju i Global Podd om Kina, Taiwan och varför Trump är så arg på WHO
Intervju i Global Podd om Kina, Taiwan och varför Trump är så arg på WHO

Taiwan är bäst i världen på coronabekämpning – men varför ville ingen lyssna på de första varningarna? Samtidigt växer sig Kinas makt allt starkare. Borde Kina be om ursäkt för den skada…

Coronakrisens farliga profitörer – artikel i Norrköpings Tidningar
Coronakrisens farliga profitörer – artikel i Norrköpings Tidningar

En kris som kommer från en socialistisk diktatur är inget argument för mer socialism. Marknadsekonomins välstånd har skämt bort vänsterns anhängare så mycket att de nu tror att det är be…

Kinesiska regimen försöker friskriva sig – artikel i Expressen
Kinesiska regimen försöker friskriva sig – artikel i Expressen

Det finns en uppriktig vilja att Kina ska vara en viktig partner i den globala ekonomin – men det finns ingen acceptans för diktaturens logik. Det är därför beklagligt att Kinas ambassadör i S…

Tillfälliga stopp i världen katastrofala – artikel i Nya Wermlands-Tidningen
Tillfälliga stopp i världen katastrofala – artikel i Nya Wermlands-Tidningen

Växande fattigdom genom en ekonomi i fritt fall är inte ett bevis för något annat än hur viktig globaliseringen är för människors liv och värdighet. Likt medeltida präster och nutida rel…

Kina förtrycker sanningen – artikel i Mariestads-Tidningen
Kina förtrycker sanningen – artikel i Mariestads-Tidningen

I spåren av Coronakrisen följer en aktiv desinformationskrigföring från den kinesiska diktaturen. Den är till stor del en följd av att de kinesiska ledarna söker fly från sitt ansvar för at…

Kärnkraften tillhör framtiden – intervju i Gotlands Allehanda
Kärnkraften tillhör framtiden – intervju i Gotlands Allehanda

I år är det 40 år sedan Sverige genomförde folkomröstningen om kärnkraft, i mars 1980. Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld och före detta europaparlamentariker (M), har…

Experter: EU-samarbetet bättre än många tror – intervju i fPlus
Experter: EU-samarbetet bättre än många tror – intervju i fPlus

När coronakrisen drar fram genom Europa lägger varje land mycket tid på att rädda situationen så gott det går lokalt. Kritik mot att EU:s agerande i krisen har varit bristfällig lyfts emell…

Inse att Kina förtrycker sanningen – artikel i Jönköpings Posten
Inse att Kina förtrycker sanningen – artikel i Jönköpings Posten

Diktaturer har alltid en ovilja att ta ansvar för sina handlingar. Kina sprider nu propaganda om sig själv som krisens stora hjälpare. I spåren av Coronakrisen följer en aktiv desinformations…

Och nu väntar 20 år till med Putin som president – artikel i Säkerhetsrådet
Och nu väntar 20 år till med Putin som president – artikel i Säkerhetsrådet

Det är denna vår 20 år sedan Vladimir Putin blev vald till Rysslands president. Redan under nyårsnatten hade han av Yeltsin fått den reella makten i sina händer, valdes formellt den 26 mars 200…

Världspolitik under krisen – intervju i SvD:s podd Ledarredaktionen
Världspolitik under krisen – intervju i SvD:s podd Ledarredaktionen

I detta avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras utrikes- och säkerhetspolitik i coronatider. Lyssna direkt här. Viruset och situationen med anledning av det fortgår. Och det påverkar naturligtv…

Kina borde be världen om ursäkt för corona – intervju i Nyhetsmorgon
Kina borde be världen om ursäkt för corona – intervju i Nyhetsmorgon

I veckan kritiserade Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld, Kina efter deras utspel mot Sverige och menar att Kina bör be om ursäkt. Men istället kräver nu Kina en ursäkt…

Krisen måste lösas med både och, inte antingen eller – artikel i Svensk Tidskrift
Krisen måste lösas med både och, inte antingen eller – artikel i Svensk Tidskrift

Samtidigt med pandemins kris möter vi nu en snabbt växande ekonomisk kris. Den åtföljs av en geopolitisk kris. Vi ser redan nu hur rysk och kinesisk propaganda riktar sig mot Europa, mot Sverige …

Magstarkt av Boström – artikel i GP
Magstarkt av Boström – artikel i GP

Svar på ledarkrönikan ”Därför klingar Hökmarks Kina-kritik tunt” (GP 23/3) skriven av Håkan Boström. Boström hävdar att jag under lång tid naivt agerat för att Kina ska behandlas som a…

China’s leaders should apologize now – op-ed in Expressen
China’s leaders should apologize now – op-ed in Expressen

Apologize to the world for epidemics coming from China because of the dictatorship’s failure to address food safety, animal standards, and because its repression of truth and the freedom of its own c…

De som sår misstro går desinformationens ärende – artikel i Altinget
De som sår misstro går desinformationens ärende – artikel i Altinget

Den kinesiska regimen angriper nu i stort sett alla utom sig själva när det gäller hur viruset uppstod, hur det sprids och hur det hanterats. Desinformation har blivit ett utav den kinesiska re…

Kina borde be världen om ursäkt för corona – artikel i Expressen
Kina borde be världen om ursäkt för corona – artikel i Expressen

Kinas ledare borde be världen om ursäkt. Be om ursäkt för att epidemi efter epidemi kommer från Kina på grund av diktaturens förtryck av sanningen och nonchalansen inför livsmedelssäkerhet o…

Tid för förnuft och allvar, inte panik – artikel i Realtid
Tid för förnuft och allvar, inte panik – artikel i Realtid

Det är allvaret i coronakrisen som ska styra beslutsfattande och hanteringen av den, inte panik. Åtgärder som drivs fram bara för att manifestera beslutskraft blir till alibiåtgärder utan den e…

Tjugo lågt hängande frukter som kan rädda Sverige – artikel i Göteborgsposten
Tjugo lågt hängande frukter som kan rädda Sverige – artikel i Göteborgsposten

Den politiska debatten i Sverige måste flytta från Twitter, ut i verkligheten. Nu behövs aktiv parlamentarism. Här är 20 reformer som går att genomföra med nuvarande parlamentariska läge. …

Att ge EU beskattningsrätt är både ansvarslöst och farligt – artikel i Nerikes Allehanda
Att ge EU beskattningsrätt är både ansvarslöst och farligt – artikel i Nerikes Allehanda

Den rödgröna regeringen har nu öppnat upp för att ge Europeiska Unionen beskattningsrätt, ett beslut som riskerar att skada både Sverige och EU då det bygger på den felaktiga föreställninge…

Viruset visar på faran med ekonomiskt beroende – artikel i Svensk Tidskrift
Viruset visar på faran med ekonomiskt beroende – artikel i Svensk Tidskrift

Coronaviruset kommer påverka vår verklighet under lång tid framöver, initialt genom att sprida sjukdom och smitta över världen, och långt därefter genom de ekonomiska konsekvenser våra förs…

Främlingsfientliga ska inte få kapa slöjfrågan – artikel i Aftonbladet
Främlingsfientliga ska inte få kapa slöjfrågan – artikel i Aftonbladet

Den 8 mars var tystnaden kring de kvinnor som lever under hedersförtryck åter igen märkbar. Tyst kring de kvinnor som i Sverige lever i en ständig underordning, där de reduceras från människa …

Ett gyllene läge att pressa Kina – artikel i Borås Tidning
Ett gyllene läge att pressa Kina – artikel i Borås Tidning

Coronaviruset visar inte bara hur beroende världen är av den kinesiska ekonomin, utan också hur beroende Kina är av världen. För den kinesiska ekonomin är läget långt värre. Det bör den fr…

Migranterna är Erdogans vapen mot Europa – medverkan i SvDs Ledarredaktionen
Migranterna är Erdogans vapen mot Europa – medverkan i SvDs Ledarredaktionen

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras den nya migrationskrisen. Om det nu blir en ny kris. Turkiets president Erdogan har bestämt sig för att släppa igenom migranter mot Europa igen. …

Håll en stram linje – artikel i Nya Wermlands-Tidningen
Håll en stram linje – artikel i Nya Wermlands-Tidningen

För tron att man löser problem med att ge EU-kommissionen och parlamentet mer pengar än som finns – från länder som redan har stora budgetunderskott – genom att ge dessa institutioner beskattnin…

Försvaret måste rustas för att möta vår tids hot – artikel i Säkerhetsrådet
Försvaret måste rustas för att möta vår tids hot – artikel i Säkerhetsrådet

Den pågående debatten om kommande försvarsbeslut lider av två betydande problem – förutom av en långsiktigt och fortsatt demonstrerad oförmåga att fatta beslut om ett försvar som möter de…