Artikel

Artikel i UNT – Forskningscheckar

Kategorier: Artikel, Startsida

Publicerad i UNT den 10/7 2011

Europas universitet ligger efter resten av världen. Om man räknar bort Storbritannien återfinns endast 10 av världens 100 bästa lärosäten i EU, enligt Times Higher Education World University Ranking. Även om man inkluderar Storbritanniens 14 universitet på listan, står sig den europeiska högre utbildningen slätt. Den stora skillnaden är finansieringen och konkurrensen om studenter, forskare och forskningsmedel.

Amerikanska universitet har större självständighet och mer utrymme för entreprenörskap, vilket har gjort det möjligt för dem att söka och hitta nya vägar när det gäller finansiering, organisation och forskning. I en långt större omfattning än i Europa har USA därför lyckats skapa en lång rad världsledande forskningsuniversitet.

Europa måste gå samma väg. För att kunna förbli i toppen i en globaliserad värld där kunskap och vetenskapliga framsteg avgör vår plats i den ekonomiska näringskedjan borde EU spendera mer pengar på forskning, och på ett mer intelligent sätt.

Ett bidrag till en sådan utveckling skulle kunna vara att ge högre prioritet åt forskningen i EU:s budget. Som jag har föreslagit – och fått stöd för – i Europaparlamentets Industri- och forskningsutskott, borde vi införa forskningscheckar. Dessa skulle ge kvalificerade forskare möjligheten att ta med sig EU-medel till en institution i en annan medlemsstat som han eller hon väljer.

Checken skulle inte bara täcka kostnaderna för forskaren utan skulle också bidra ekonomiskt till forskningsprojektet i fråga. Universiteten kommer att konkurrera om att attrahera de bästa. Checkarna skulle vidare stimulera medlemsstaterna att investera mer i forskning, attrahera fler ledande forskare och ge mer ekonomiska medel till sina universitet och institut.

Forskningschecken skulle således leda till att fler världsledande forskningscentra uppstår i EU. De mest attraktiva projekten i framkanten av den vetenskapliga utvecklingen skulle stärkas. I dagens värld skapas konkurrenskraft av kunskap och vetenskapliga framsteg. Forskningscheckar – som en del i en EU-satsning på ökade forskningsanslag och gemensamma, gränsöverskridande projekt – kan vara en viktig del i skapandet av en välmående europeisk union.

Gunnar Hökmark

Europaparlamentariker (M) och vice-president i EPP-gruppen i Europaparlamentet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *