Allmänt

Alliansfrihet är allianslöshet – artikel i SvD Säkerhetsrådet

Kategorier: Allmänt, Artikel

Det krävs tre decennier för att en ny verklighet eller en ny teknologi ska forma verklighetsförståelse eller teknikanvändning. Det tog tid innan järnvägen kom att forma samhällen med stationssamhällen, industrier och en ny tids transportekonomi, liksom det tog tid innan bilarna frigjorde sig från den design som styrt de gamla hästdroskorna.

Först ungefär 30 år efter IT-revolutionen, Internets födelse och datachipsens snabba utveckling frigjorde sig persondatorer och mobiltelefoner från den gamla tidens föreställning om hur en skrivmaskin eller en telefon skulle se ut för att istället med smartphones och plattor utgå från den nya tidens teknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *