Att tala klarspråk om brotten är inte rasism – artikel i Expressen

Under lång tid har förnekelse, självtillräcklighet och hårda fördömanden mot de som påpekar att kejsaren är naken, präglat den svenska politikens syn på såväl brottsutvecklingen som invandringens problem. Nu går det inte längre. De som förminskar eller förnekar att en stor och omfattande invandring medför problem motverkar inte främlingsfientlighet, utan Läs mer…

Allianslöst Sverige blir allt mer utsatt – artikel i SvD

Det är obegripligt att svensk säkerhets- och utrikespolitik fortfarande präglas av misstro till allianser och gemenskap samt naiv tilltro till icke-bindande avtal och föreställningar om det kalla krigets neutralitetspolitik.  När den internationella ordningen ständigt undermineras är det demokratier, öppna samhällen och små stater som förlorar allra mest. I det mönstret försämras Läs mer…