Det är alltid skattebetalarna som betalar skatten – det hör man på namnet

Tanken att EU ska besluta om skatter strider både mot fördraget, mot medlemsstaternas och Sveriges nationella suveränitet samt mot förutsättningarna för en ansvarsfull ekonomisk politik.I Svenska Dagbladet har Janerik Larsson samlat kloka och insiktsfulla tankar om detta. Dagens Industri kommenterade också det politiska spelet på ett läsvärt sätt. Den diskussion som Läs mer…