Så bör den svenska försvarsförmågan återuppbyggas – artikel i SvD Säkerhetsrådet

Försvarspolitisk analys tycks leva med en ständig eftersläpning av 30 år vad gäller verklighetens genomslag på nya paradigm. Det är inte unikt för försvarspolitiken utan gäller de flesta områden där etablerade kunskaper, analyser, definitioner och begrepp från det förgångna tenderar att vara styrande för vår förståelse om framtiden och även Läs mer…

LO i omöjlig situation inför valet – slutreplik i Göteborgs-Posten

Å ena sidan hävdar de som facklig organisation att den svenska modellen måste försvaras. Den svenska arbetsmarknaden ska, som också vi moderater säger, formas genom arbetsmarknadens parter inom ramen för svensk lagstiftning, inte genom lagstiftning i Bryssel. Å andra sidan vill de försvara socialdemokraternas politiska agerande oavsett konsekvenserna för svenska Läs mer…

Löfven försvagar Sverige och EU – krönika i Allians för Skåne

Den socialdemokratiska regeringen har under Stefan Löfven misslyckats med de utmaningar som Sverige står inför, med växande vårdköer, färre poliser, ökad otrygghet, ökade koldioxidutsläpp och lägst tillväxt per capita inom EU som följd. Men regeringen har också fundamentalt misslyckats med Sveriges ledarskap i Europa. En svensk statsminister borde inom EU driva på för ett Läs mer…