Sverige måste bygga ut 5g för att klara konkurrensen – artikel i Ny Teknik

En tillträdande regering behöver säkerställa att Sverige har en infrastruktur för 5g till 2020. Tillgången till mobila bredband kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft, skriver Gunnar Hökmark (M) efter EU-beslutet om en ny telekomlagstiftning. På onsdagen klubbades en ny europeisk telekomlagstiftning i Europaparlamentet. Den öppnar för ytterligare konkurrens, snabbare nät och Läs mer…

En motgång för liberala värden och en seger för den populism som bara kan besegras genom handlingskraft

Så har Sverigedemokraterna återigen satts i centrum för svensk politik, med ett inflytande som görs större genom rädslan och som inte bara hindrar en alliansregering att formas utan också förlamar svensk politik och underminerar medborgarnas förtroende för partierna i centrum för svensk politik. Det är svårt att se en starkare Läs mer…

Pressmeddelande: Stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad

Idag tog Europaparlamentet ett stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad, med mer gränsöverskridande handel, konkurrens, friare prisbildning och utfasade subventioner, minskat beroende av enskilda länder och enskilda energislag, liksom en sammanhållen klimatpolitik. Europaparlamentet röstade med bred majoritet för överenskommelsen med ministerrådet om ett så kallat styrsystem för Energiunionen. Gunnar Läs mer…