Monthly Archives: September 2018

EU economy on the rise as incomes increase and unemployment rate falls – Op-Ed in Open Access Government

The economy of the European Union (EU) is currently doing quite well. We are most likely at the end of an expansionary phase of the business cycle, average incomes have risen above pre-crisis levels and the average unemployment rate of … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, English | Leave a comment

S har gått vilse om vad EU ska göra – artikel i Vestmanlands Läns Tidning

I onsdags höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om läget i unionen och hur Europa kan bli starkare i världen. I talet, som i det stora hela berörde de stora gemensamma utmaningarna, nämnde Juncker också att EU bör … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Gemensamma beslut och öppna marknader hotar inte friheten men är ett sätt att värna den

Det blir orimligt när politiska beslut man ogillar i EU vänds mot Europeiska unionen som sådan. Det är som att vända beslut man ogillar i Sveriges riksdag mot demokratin eller mot Sverige som sammanhållen nation. Det innebär också att varje … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Tillståndet inom EU – artikel i Svensk Tidskrift

När EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i onsdags höll sitt State of the Union-tal var det befriande fritt från diskussioner om institutionella förändringar. En del som anser sig vara mer Europavänner än andra var säkerligen besvikna, eftersom de tror att vänskapen … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Pressmeddelande: Europa behöver ökat försvarssamarbete

EU tar nu ett viktigt kliv mot mer försvarsindustriellt samarbete. Försvarsfonden som syftar till att stödja forskning och utveckling förhandlas nu i europaparlamentet och Gunnar Hökmark arbetar för att den europeiska marknaden ska förbli öppen och konkurrenskraftig. – Vi har … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande | Leave a comment

Sveriges kan inte ställa sig ensamma utanför – krönika i Nya Wermlands-Tidningen

När Europa står inför både yttre och inre hot måste våra länder enas kring de grundläggande principer om demokrati, rättsstat och öppenhet som Europeiska unionen vilar på, skriver Gunnar Hökmark. Denna vecka samlas Europaparlamentet till höstens första session i Strasbourg. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

Pressmeddelande: 5G är ett race vi behöver vinna

– Europas privata sektor behöver mobilisera och investera i 5G om vi i framtiden ska ha en chans att konkurrera med länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea, där det nu investeras för fullt. EU måste bidra till att formerna … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande | Leave a comment

En modern copyright behöver bygga på internets öppenhet

Omröstningen om copyrightdirektivet gick inte som vi moderater ville, vilket ledde till att vi i slutändan röstade nej till förslaget i sin helhet. Den balans mellan användarnas frihet, plattformarnas skyldigheter och upphovsrättshavares rättigheter som vi ville ha förlorade medan upphovsrättsinnehavare … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment