Gunnar Hökmarks förslag för en välfungerande marknad för säkerställda obligationer

Kommissionen har presenterat förslag om ett nytt direktiv för att hantera säkerställda obligationer (covered bond) i EU. Syftet är att harmonisera regler på marknaden för säkerställda obligationer. Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringar i direktivet. Hans förslag innebär: En tydligare definition och ram för vad säkerställda obligationer är Att Läs mer…

Pressmeddelande: framtidens .eu

– .eu ska vara en kvalitétsstämpel som kan bidra till en fördjupad digital inre marknad och mer gränsöverskridande handel. Den ska vara pålitlig med ett trovärdigt innehåll. Det säger Gunnar Hökmark som för sin partigrupps räkning förhandlar det nya lagförslaget som reglerar .eu-domänens funktion och framtid. – Förslaget innebär en Läs mer…

Väljer man en person som hyllat de värsta diktaturerna relativiserat man demokratins värden

Så har då riksdagen valt talman och vice talmän. Och socialdemokraterna har relativiserat demokratins värden till partipolitisk färg. När det gäller talman har det sedan decennier funnits två olika principer för hur valet ska gå till. Socialdemokraterna har förespråkat att det ska vara en socialdemokrat, oavsett hur majoritetsförhållanden ser ut, Läs mer…