Monthly Archives: September 2018

Fördomar fördummar. Sverige behöver diskussion om liberal förnyelse istället för det dunkla förtalet

Fördomar fördummar. Och avslöjar mer om den fördomsfulle än om den som fördomen avser. När DN i dag i en ledare talar om att Alliansens bildande i Högfors 2004 var ”slutfasen i det gamla högerpartiets långa marsch från de politiska … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Det är vi som ska stå bakom de överlevande, vi ska inte ställa dem bakom oss

Det var till Israel de allra flesta överlevande flydde. Längs en lång rad rutter för att fly de nazi-ockuperade delarna av Europa, och de var många. De flydde med hjälp av modiga människor och de fick fly från människor som … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

Gunnar Hökmarks förslag för en välfungerande marknad för säkerställda obligationer

Kommissionen har presenterat förslag om ett nytt direktiv för att hantera säkerställda obligationer (covered bond) i EU. Syftet är att harmonisera regler på marknaden för säkerställda obligationer. Gunnar Hökmark har föreslagit en rad ändringar i direktivet. Hans förslag innebär: En … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: framtidens .eu

– .eu ska vara en kvalitétsstämpel som kan bidra till en fördjupad digital inre marknad och mer gränsöverskridande handel. Den ska vara pålitlig med ett trovärdigt innehåll. Det säger Gunnar Hökmark som för sin partigrupps räkning förhandlar det nya lagförslaget … Continue reading

Posted in Pressmeddelande | Leave a comment

Mer frihet med EU – artikel i Mariestads-Tidningen

De stora utmaningar och hot som Europa står inför kan bara mötas gemensamt. Det gäller något så grundläggande som demokratins styrka, men också hur vi stärker ekonomin och ökar säkerheten. Vi behöver en bredare debatt om den politiska inriktningen som … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Sveriges behov är viktigare än politiskt spel – artikel i Dagens Samhälle

Sveriges framtid får inte underordnas partipolitiska relationsspel. Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets extremism måste mötas i sak och inte genom tävlan i vem som mest tar avstånd från dem. De besegras genom att deras politik som riktar sig mot grundläggande värden förnekas … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Väljer man en person som hyllat de värsta diktaturerna relativiserat man demokratins värden

Så har då riksdagen valt talman och vice talmän. Och socialdemokraterna har relativiserat demokratins värden till partipolitisk färg. När det gäller talman har det sedan decennier funnits två olika principer för hur valet ska gå till. Socialdemokraterna har förespråkat att … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Vänsterpartiets historia är en lång kamp mot demokrati och öppet samhälle, ända in i vår tid

Vänsterpartiet har på fullt allvar föreslagit en kandidat till vice talman som som gick med i partiet på 1970-talet, en tid då partiet inte ens försökte dölja sitt skamliga förflutna utan tvärtom hyllade diktaturerna i nuet. I en tid då … Continue reading

Posted in Blogg | 4 Comments