V har nära till Moskva – artikel i Norrbottens-kuriren

Vänsterpartiet gör sig till tolk för samma världsbild som den Moskva genom desinformation och påverkansoperationer söker underminera Europas demokratier med. Ett parti som haft inflytande på regeringspolitiken. En läsning av Vänsterpartiets partiprogram från 2018 väcker förskräckelse och förundran. Förskräckelse över att en så förvrängd samhällssyn har regeringsinflytande i en tid Läs mer…