Monthly Archives: July 2018

En tid som kräver allvar och gemenskap, inte populism och splittring

Tanken att en amerikansk president i en presskonferens i strid med sina egna säkerhetstjänster skulle ge Rysslands despot rätt i frågan om Ryssland har blandat sig i den amerikanska valkampanjen, var främmande ända till i dag, även om han har … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En avgrund av risker hotar – försvaret måste få akutstöd – artikel I DN

Donald Trump underminerar den västliga världens gemenskap och den europeiska säkerhetsordningen kan vara på väg att brista. Trumps möte med Putin kan öppna en avgrund av risker. Sverige bör sträva efter ett fördjupat försvarssamarbete inom EU och försvaret bör omedelbart … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Vi behöver klimatpolitik som levererar resultat – slutreplik i Europaportalen

Jytte Guteland ägnar sin replik åt att proklamera behovet av en ambitiös klimatpolitik på EU-nivå. Hon predikar för kören. Jag skrev i min artikel om just behovet av en långsiktig och ambitiös klimatpolitik som kan stå som ett föredöme för … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Öka försvarets anslag – artikel i Corren

Svenska regeringar har under 15 års tid nedprioriterat och nedmonterat försvaret, samtidigt som hotbilden och sårbarheten gentemot Europas demokratier kraftigt har ökat. I Sveriges närområde har Ryssland under Putin utövat en aggressiv utrikespolitik med ryska militärövningar allt närmare svenskt territorium … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Ensam är inte stark – artikel i Göteborgs-Posten

I veckan besöker Donald Trump Europa för Natotoppmöte och möte med Vladimir Putin. Det är en påminnelse om att verklighetens konflikter inte handlar om taktik och utskottsposter, som politiska reportrar gärna målar upp en bild av, och att Sverige inte … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport med förslag för hur eurozonens ekonomi kan stärkas. Denna rapport förhandlas just nu i parlamentet och Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag som han kommer söka stöd för. Gunnar Hökmark föreslår: Att … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Rödgröna driver klimatpolitik utan trovärdighet – artikel i Europaportalen

Svenska rödgröna politiker verkar för mer centralstyrning, detaljreglering och kortsiktiga mål när EU:s nya energisamarbete tar form. Det skriver EU-parlamentariker Gunnar Hökmark (M). Nu tar EU ett stort kliv framåt mot en europeisk energimarknad byggd på konkurrens, handel och gemensam … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Swexit är en fara för landet – artikel i Bohusläningen

Sverigedemokraternas nationalism gör Sverige till ett svagare land. I stället för att söka samarbete med andra länder om gemensamma utmaningar driver Sverigedemokraterna en linje för att göra Sverige mer isolerat. Tilltron till det svenska samhället är så svag att man … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment