Monthly Archives: July 2018

Export förutsätter import och import förutsätter export

Frågorna om handel är många i dessa dagar. Förvånansvärt många har accepterat Donald Trumps merkantilistiska syn på handel, att den handlar om att exportera så mycket som möjligt, för att den vägen tro sig bygga upp rikedom. Det är som … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Det finns ingen EU-militarisering – slutreplik i Dagens Nyheter

Europas länder är i dag utsatta för ett hot, inte för att man tillhör en allians eller union, utan för att man är öppna samhällen och rättsstater. Därför behöver vi stärka svenskt försvar, stärka Nato och även utveckla en starkare … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

En regering har ansvaret för hur rustade vi är att möta bränder – regeringen Löfven har inte tagit det

Det är en tragedi av stor omfattning som nu drabbar många människor som tvingas fly sina hem eller som ser sina skogar brinna ner. Det drabbar vårt samhälle på bred front och är en utmaning mot oss alla, så stor … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Sverige måste bryta med nedrustningspolitiken – artikel i SvD Säkerhetsrådet

Världen skälver när en världsordning som gett stabilitet och säkerhet i vår del av världen krackelerar. Ändå ser vi mer av förfäran och förundrad passivitet än ansvar och handling. Den globala ekonomin har sedan Sovjetunionens upplösning utvecklats så snabbt att … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Vässa EU:s konkurrensregler – artikel i Entreprenör

Konkurrenspolitiken är ett av Europeiska unionens viktigaste ansvarsområden. Kommissionen har till uppgift att säkerställa lika konkurrens på den inre marknaden för att värna den inre marknadens funktion. I detta ligger att stävja olagligt statsstöd och snedvriden konkurrens. Det finns ett … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Regeringen banade väg för Nord Stream 2 – artikel i Gotlands Allehanda

Den ryska gasledningen Nord Stream 2 är åter i ropet, inte minst efter Natotoppmötet och Donald Trumps möte med Vladimir Putin, där Putin sökte framställa gasledningen som en ekonomisk affär. Men Nord Stream 2 är ett säkerhetshot mot Europa och … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Om demoniseringen av EU, och om dem som vill splittra Europa

Putin och Trump vill av olika, eller möjligtvis samma skäl, splittra EU. I grunden vill de ha ett svagare  Europa. Det är för mig svårt att förstå varför det ständigt dyker upp dem som av vad de menar intellektuella skäl påstår att det … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Trump en katastrof – främst för USA – krönika i Norrköpings Tidningar

USA har tillsammans med Europa lagt grunden för utvecklingen av den globala marknadsekonomin. När nu president Trump söker underminera gemenskapen och USA:s ledande roll genom att inleda handelskrig med allierade får det konsekvenser bortom USA. Den verkliga fienden för amerikansk … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment