När Ryssland ska öva robotskjutningar som stör svensk lufttrafik är den rödgröna tystnaden stor

När Sverige i höstas övade sitt försvar i den stora övningen Aurora blev demonstrationerna många bland de grupper som ständigt demonstrerar mot att Sverige ska kunna försvara sig. Ledande företrädare för Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltog i demonstrationerna. Jonas Sjöstedt använde samma språkbruk som hördes från Moskva. Putinvänner i Sverige demonstrerade Läs mer…

Om Socialstyrelsens kultur

När Socialstyrelsen informerar om hur man ska bete sig om man är gift med ett barn är det som en vänlig och pedagogisk information om hur man ska hantera denna situation. Inte att det är förbjudet och kriminellt. I ivern att lägga tillrätta, visa tolerans och försonlighet fick man i Läs mer…