Yearly Archives: 2018

Israel en demokrati som firar 70 års överlevnad

I dag är det 75 år sedan det judiska upproret i Warszawa ghettot inleddes. Det var en heroisk strid som bara kunde sluta på ett sätt, med en tysk övermakt som tillämpade mördandets fulla brutalitet. Det judiska upproret visade att … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest draft report

Gunnar Hökmark är Europaparlamentets rapportör i Euronest parlamentariska församling för en kommande rapport om säkerhetsutmaningar i Östra Partnerskapsländerna och EU:s roll i att addressera dessa. Rapporten tar sin utgångspunkt i att bygga fria och suveräna samhällen som en förutsättning för … Continue reading

Posted in Allmänt, English, Rapport | Leave a comment

Gunnar Hökmarks anförande i plenum om situationen i Ryssland

Gunnar Hökmark (EPP). – Madam President, I think there is nothing more important for European security than to understand the nature of the Russia of today. It is not the Russia of its citizens; it is the Russia of the … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Pressmeddelande: Stora utmaningar kräver kloka beslut, Gunnar Hökmarks kommentar till Macrons anförande

– ”Stora utmaningar kräver kloka beslut, inte ständigt nya krav på stora institutioner. Det måste bli slut på tron att Europa löser sina problem genom mer makt till EU-kommissionen och till Bryssel. Visionen om Europa måste handla om hur vi … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Pressmeddelanen | Leave a comment

De nordiska länderna bör tala med en röst – Artikel i Ystads Allehanda

De nordiska länderna har en kulturell och politisk gemenskap som historiskt möjliggjort nära samarbete. Med utvecklingen av Europeiska unionen har den nordiska sammanhållningen blivit än viktigare eftersom vi har samsyn i många frågor. Sverige och Löfven bör ta ledartröjan för … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Försvar och säkerhet | Leave a comment

När spelet skymmer politiken och verkligheten drabbar det förtroendet för demokratin

När man läser nyhetsrapporteringen om vårbudgeten är det en sak som är slående. Det finns lite rapportering om budgeten och budgetpolitiken, mest fragmentariska återgivanden av så kallade löften. Ingen analys kring vad som är rimligt och vad som döljer sig … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En regering som inte orkar ta sitt ansvar

Regeringens vårbudget orkar liksom tidigare inte möta de utmaningar som verkligheten innebär utan är som en politik i en värld utan världen omkring oss, där problemen formas av medias rapportering snarare än hoten mot vårt välstånd och säkerhet. Så noterade … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

När de som bryter mot folkrätten blockerar dess institutioner måste de likväl möta reaktioner och gränser

Regimen Assad har upprepade gånger bedrivit kemgasattacker mot sin befolkning. Vidare har man genomfört bombningar som i sin grymhet och hänsynslöshet mot civila bryter mot folkrätten. Mer än en halv miljon människor har mist livet i bombningarna och Assads krigföring … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment