Yearly Archives: 2018

Arbetet med EU:s toppdomän viktig pusselbit – artikel i Altinget

Europeiska unionens digitala inre marknad är en förutsättning för gränsöverskridande handel, tillväxt och innovation. Inget land kan bli en ledande ekonomi utan att vara ledande i den digitala ekonomin. På så vis har den digitala utvecklingen förändrat logiken i den … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | 1 Comment

Men jag sätter inte punkt,

När de nya medlemsstaterna tågade in i plenisalen under sina länders flaggor vid Europaparlamentets öppnande i juli 2004 var det en stor händelse. Det var Europas återförenande, Europeiska Unionens stora utvidgning till en global kraft och det var alla folkens … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Natomedlemskap en viktig insats för fred och säkerhet – artikel i Skaraborgs Allehanda

Svensk säkerhetspolitik måste kunna möta de hot som Sverige står inför i dag likaväl som framtidens hot. Det kan vi inte göra ensamma. Samtidigt som vi höjer försvarsanslagen och utvecklar den nationella försvarsförmågan bör vi ansluta till den allians som … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark säger nej till förslaget om en skatt på digitala företag

Kommissionen har presenterat ett förslag som innebär att stora digitala företag med verksamhet i EU ska betala en större andel av sin skatt i de länder där användarna finns. Förespråkarna hävdar att de digital företagen betalar för lite skatt i … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Farlig utveckling med minskad yttrandefrihet – artikel i Ystads Allehanda

Europas demokratier pressas från flera håll. Dels av yttre hot från auktoritära regimer som Ryssland, men också av inre hot och en relativisering av demokratins institutioner, som kräver ett starkare försvar av det öppna samhällets principer. En av grundpelarna för … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Gunnar Hökmark proposes to reject the digital services tax

The Commission has launched a proposal of a digital services tax. Gunnar Hökmark has proposed to reject the proposal from Commission. “This proposal on digital taxation demonstrates a completely new logic of taxation. Such a taxation will undermine the tax … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Goda argument för Natomedlemskap – krönika i Norrbottens-kuriren

Säkerhetsläget i Europa har kraftigt försämrats. Rysslands upprustning, antidemokratiska rörelser och en relativisering av de värden som byggt vår kontinent stark är reella utmaningar som Sverige behöver möta tillsammans med andra europeiska länder. Som ett led i detta bör vi … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika | Leave a comment

EU har gjort Europa friare – artikel i Nerikes Allehanda

Den Europeiska unionen har gjort Sverige till ett mer öppet land och Europa till en friare kontinent. Länder i Central- och Östeuropa som tidigare präglades av kommunistiskt förtryck är nu en del av den demokratiska gemenskapen. Denna utveckling beror främst … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment