Ett nytt år för demokratin

Inför 2018 är det tid för en ny allians i svensk politik. En allians som inte behöver träffas, organiseras eller skriva något program tillsammans. Det räcker att den finns. Det handlar om vårt ansvar att värna demokratin som den gemenskap för skilda uppfattningar den är. Demokratin är och ska vara Läs mer…

Med Serbien i EU blir Europa säkrare

På väg hem från Belgrad och Serbien efter möte med den gemensamma delegationen för Europaparlamentet och det serbiska som följer medlemsförhandlingarna. Med Slovenien från 2004 och Kroatien från 2013 har några av de största länderna på Balkan en del av EU. Direkta medlemsförhandlingar driver nu Serbien och Montenegro samtidigt som Läs mer…

Varningen mot Polen befogad och allvarlig

EU-kommissionens beslut att varna Polen för att man bryter mot rättsstatsprinciper och därmed riskerar att så kallat artikel 7 förfarande är befogat och allvarligt. Den polska regeringen har uppvisat en ovilja att acceptera gemensamma regelverk och dialog med kommissionen kring de krav detta ställer. Man har snarare uttalat en direkt Läs mer…