Europeisk försvarsindustri: Gunnar Hökmarks förslag

Gunnar Hökmark lämnade i dag in sina ändringar till Kommissionens förslag till ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram. Programmet innebär att 500 miljoner euro i privata och offentliga medel avsätts för att stödja gemensamma europeiska utvecklingsprojekt, i syfte att stärka europeisk konkurrenskraft och försvarsindustriellt samarbete, effektivisering, förmåge- och kapacitetsutveckling. ─ Vi behöver Läs mer…

Viktigt föra en saklig debatt om landets finanser – artikel i Kristianstadsbladet

Statsminister Stefan Löfven har vid upprepade tillfällen hävdat att nuvarande regering tvingats rensa upp efter Alliansens budgetunderskott och illa skötta statsfinanser. Detta trots att alla siffror visar på att Sverige klarade sig igenom finanskrisen utomordentligt bra i jämförelse med övriga EU-länder. Löfvens retorik är oansvarig och bidrar till att skapa Läs mer…

Ett öppet samarbete som gör försvarsindustrin i Europa starkare

Ett viktigt framväxande samarbete inom EU är det försvarsindustriella. Lagstiftningen om detta kommer under de kommande månaderna vara en central uppgift för mig. Ett starkt svenskt försvar förutsätter en stark svensk försvarsindustri. Och en stark svensk försvarsindustri förutsätter ett europeiskt samarbete som bidrar till vår gemensamma kapacitet, förmåga och kvalitet. Läs mer…

Hökmark om ett europeiskt försvarsindustriprogram

Gunnar Hökmark deltog i dag i industriutskottets diskussion och debatt om förslaget att etablera ett utvecklingsprogram för europeisk försvarsindustri. Förslaget, som Kommissionen presenterade tidigare i år, innebär en budgetram på 500 miljoner euro till stöd för utveckling och innovation och ska investeras i gemensamma projekt med företag från två eller Läs mer…

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag där han slår fast följande: Beskattning är en nationell kompetens och ska så förbli, Däremot behövs det mer Läs mer…