Monthly Archives: November 2017

Europeisk försvarsindustri: Gunnar Hökmarks förslag

Gunnar Hökmark lämnade i dag in sina ändringar till Kommissionens förslag till ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram. Programmet innebär att 500 miljoner euro i privata och offentliga medel avsätts för att stödja gemensamma europeiska utvecklingsprojekt, i syfte att stärka europeisk konkurrenskraft … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Strengthening resilience of European banks – creditor hierarchy legislation adopted

“With the creditor hierarchy legislation agreed upon today, every investor will know that they – not the tax payers – will have to pay when a bank has problems” said EP Rapporteur Gunnar Hökmark MEP. The agreement with the Council … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Viktigt föra en saklig debatt om landets finanser – artikel i Kristianstadsbladet

Statsminister Stefan Löfven har vid upprepade tillfällen hävdat att nuvarande regering tvingats rensa upp efter Alliansens budgetunderskott och illa skötta statsfinanser. Detta trots att alla siffror visar på att Sverige klarade sig igenom finanskrisen utomordentligt bra i jämförelse med övriga … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Ett öppet samarbete som gör försvarsindustrin i Europa starkare

Ett viktigt framväxande samarbete inom EU är det försvarsindustriella. Lagstiftningen om detta kommer under de kommande månaderna vara en central uppgift för mig. Ett starkt svenskt försvar förutsätter en stark svensk försvarsindustri. Och en stark svensk försvarsindustri förutsätter ett europeiskt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Hökmark om ett europeiskt försvarsindustriprogram

Gunnar Hökmark deltog i dag i industriutskottets diskussion och debatt om förslaget att etablera ett utvecklingsprogram för europeisk försvarsindustri. Förslaget, som Kommissionen presenterade tidigare i år, innebär en budgetram på 500 miljoner euro till stöd för utveckling och innovation och … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Rättsstatens ideal värnas genom en politik för verkligheten, inte genom spel på scenen

Diskussionen om regeringsalternativ fördunklar den än mer avgörande diskussionen om politiska alternativ. Att det är så beror till stor del på att den svenska politiska journalistiken föredrar att betrakta scenen, och dessutom i sin tur föredrar att betrakta denna scen … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag där han slår fast följande: Beskattning är en … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Kommissionen backar från förslag på expansiv budgetpolitik

Idag har Kommissionen presenterat sina ekonomiskpolitiska prioriteringar för nästa år men också sin syn på den europeiska ekonomin i det som kallas den europeiska planeringsterminen. Kommissionen konstaterar att den europeiska ekonomin återhämtas men att mer återstår att göra. Bland annat … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | Leave a comment