Monthly Archives: October 2017

Den Sociala Pelaren: Europeisk välfärd i en tid av förändring – Artikel I Svensk Tidskrift

I ett öppet samhälle och i ett öppet Europa påverkar vi varandra till att nå det bättre, om vi anser det vara det bättre. Men ska vi likforma genom EU-beslut likformar vi andras välfärd bortom den som de vill ha, … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken – anförande i plenum

Här ett utdrag ur anförandet i plenum: om vikten av att stärka tillväxtkraften genom reformer som ger varje medlemsstat minst 3 % potentiell tillväxt samt stabila offentliga finanser.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Ett bättre Europa

I dagens DN Debatt skriver jag om vikten av att förnyelsen av EU utgår från att det är en union det handlar om, inte som en del drömmer om en nationalstat. Debatten om hur vi förnyar EU måste framförallt handla … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Gunnar Hökmark: Löfven har mycket att leva upp till

Pressmeddelande 2017-10-26 I dag talade statsminister Stefan Löfven i Uppsala om hans syn på Europeiska unionens framtid i och med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november. “Det är bra att Stefan Löfven i dag var tydlig med att lagstiftning inte … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | 4 Comments

Bostadsbristen löses inte genom att stänga människor ute

Bostadskrisen beror på bristen på bostäder. Den krisen löser man inte genom att göra det svårare att skaffa sig en bostad genom amorteringskrav som stänger stora grupper i det svenska samhället utanför bostadsmarknaden. Man löser den heller inte genom att … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En vecka då en del saker fallit på plats

I går fick jag igenom en politisk överenskommelse mellan parlamentet, rådet och kommissionen vad gäller den så kallade skuldhierarkin, som är till för att göra bankkrishantering enklare och snabbare, med tydlig inriktning att det ska finnas en ordning av skulder … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Under Löfven har Sverige tappat inflytande i EU – Artikel i Dagens Nyheter

Europeiska unionen befinner sig i sin mest formativa fas sedan Lissabonfördraget. EU-kommissionen har presenterat fem vitböcker om unionens framtid där fem vitt skilda vägar presenteras. De har alla den svagheten att de definierar politiska problem som en brist på gemensam … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Agreement between European Parliament and the Council on the creditor hierarchy file

During today’s trilogue meeting the European Parliament and the Council found an agreement on the Directive of the European Parliament and of the Council Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment