Ett bättre Europa

I dagens DN Debatt skriver jag om vikten av att förnyelsen av EU utgår från att det är en union det handlar om, inte som en del drömmer om en nationalstat. Debatten om hur vi förnyar EU måste framförallt handla om de politiska utmaningar vi har, och de beslut de Läs mer…