Gunnar Hökmark presenterar EU:s nya banklagstiftning

I dag har Gunnar Hökmark, ansvarig rapportör för Europaparlamentet, presenterat sitt förslag till EU:s nya banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den redan beslutade och införda bankkrislagstiftningen. Bland annat ska de internationella reglerna om total loss absorbing capacity införas (TLAC). ”Mitt mål är att införa lagstiftningen så att vi säkerställer att Läs mer…

Ryska påverkansoperationer riktas mot Sverige – artikel SvD Säkerhetsrådet

I rysk militär strategi är informationskrigföring, desinformation och påverkansoperationer en naturlig del av krigföringen som sådan och nära förenad med väpnade insatser. Genom desinformation och genom att aktivera grupper med en liknande agenda för den ryska regimen propaganda och desinformation vidare. Syftet är att så splittring, påverka motståndarens försvarsvilja och Läs mer…