Monthly Archives: September 2017

Patetiska, skrämmande och ett hot – måste möta rättsstatens kompromisslösa konsekvenser

På en gång patetiska, skrämmande och ett hot mot vårt samhälle. Patetiska för att de så går upp i en ideologi och en rörelse som de bara underordnar sig som viljelösa själar i i tron att det ger dem respekt. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Gunnar Hökmark presenterar EU:s nya banklagstiftning

I dag har Gunnar Hökmark, ansvarig rapportör för Europaparlamentet, presenterat sitt förslag till EU:s nya banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den redan beslutade och införda bankkrislagstiftningen. Bland annat ska de internationella reglerna om total loss absorbing capacity införas (TLAC). “Mitt … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Hökmark has presented his new proposals for the EU banking legislation

The Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD) has changed the logic of the European financial markets. It has clarified that shareholders and investors have to take on the losses by themselves, not expecting that Governments and taxpayers shall bail them … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Gunnar Hökmark om europeisk bolagsbeskattning

Kommissionen har lanserat en plan med omfattande och långtgående förslag för hur bolagsbeskattning ska hanteras på europeisk nivå. Bakgrunden är bland annat att man menar att företag inte betalar den skatt de är skyldiga till i de länder de är … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Ryska påverkansoperationer riktas mot Sverige – artikel SvD Säkerhetsrådet

I rysk militär strategi är informationskrigföring, desinformation och påverkansoperationer en naturlig del av krigföringen som sådan och nära förenad med väpnade insatser. Genom desinformation och genom att aktivera grupper med en liknande agenda för den ryska regimen propaganda och desinformation … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Man motverkar inte extremismen genom att slå vakt om Vänsterpartiets inflytande

Under kommande veckor lär vi höra mycket om det som är de oförenliga uppfattningarna i den tyska politiken. CSU contra de gröna. Liberalerna gentemot de gröna och motsättningarna mellan CDU och liberalerna. Och någonstans påverkas dessa skillnader också av det … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ett fortsatt stabilt Tyskland men mer för de små än stora stegen

Det är allvarligt att ett parti som Alternativ för Tyskland får ställningen som tredje största parti i Tyskland. Det ger partiet en formell plattform för populism och främlingsfientlighet, liksom även den rasism och nygamla nationalism som många av dess företrädare … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Om man inte vet vart man ska är det inte lätt att veta vart man ska gå – May efter Florens

Theresa May´s tal i Florens kom att bli en avspegling av den inrikespolitiska debatten, och de interna motsättningarna inom Conservatives, i den bemärkelsen att kring de frågor som det råder konflikt om i Storbritannien gav hon inget egentligt besked men … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment