Monthly Archives: September 2017

Ett fortsatt stabilt Tyskland men mer för de små än stora stegen

Det är allvarligt att ett parti som Alternativ för Tyskland får ställningen som tredje största parti i Tyskland. Det ger partiet en formell plattform för populism och främlingsfientlighet, liksom även den rasism och nygamla nationalism som många av dess företrädare … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Om man inte vet vart man ska är det inte lätt att veta vart man ska gå – May efter Florens

Theresa May´s tal i Florens kom att bli en avspegling av den inrikespolitiska debatten, och de interna motsättningarna inom Conservatives, i den bemärkelsen att kring de frågor som det råder konflikt om i Storbritannien gav hon inget egentligt besked men … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Den frihetliga högern – artikel i Svensk Tidskrift

Politiska idéer är ett sätt att både tolka verkligheten och se hur man ska förändra den. Det finns ingen flykt i att tro att verkligheten inte förändras för det gör den hela tiden. Lika lite försvinner verkligheten för att man … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Med eller utan russin kan man inte båda äta kakan och behålla den

Theresa May´s anförande i Florens i dag har utvecklats till att bli en hållpunkt i Brexitförhandlingarna. Efter en lång serie stridigheter inom den brittiska regeringen och i Conservatives förväntas hon ge sin syn på förhandlingsgången och de framtida relationerna. Det … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Vänsterpartiets populism styr svensk försvarspolitik

Det är vänsterpartiets populism som nu driver den svenska budgetpolitikens inriktning. Högkonjunkturens överskott används till att höja de offentliga utgifterna med en populism som alltid har kännetecknat Vänsterpartiets och dess politiska vänners ansvarslöshet. Höjda skatter leder till företagsflykt och minskat … Continue reading

Posted in Allmänt, Blogg, Startsida | Leave a comment

V attackerar hellre demokratins försvarare – slutreplik i Norrköpings Tidning

Det är sällan en replik är så fri från replik som när Vänsterpartiets Stig Henriksson svarar mig i frågan om hur Vänsterpartiet stödjer och sprider rysk desinformation om det svenska försvaret och försvarsövningen Aurora. Han svarar inte alls. Där jag … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Den farliga populismens politik

Det är allvarligt och det är populistiskt när Magdalena Andersson ställer den nuvarande högkonjunkturens offentliga överskott mot underskotten under den ekonomiska krisen. Den var av en magnitud som var betydligt allvarligare och djupare än en normal lågkonjunktur. En långsiktigt balanserad … Continue reading

Posted in Allmänt, Blogg, Startsida | Leave a comment

Hökmarks förslag till elmarknadsreformer

Gunnar Hökmark har lämnat in sina ändringar till Kommissionens förslag om nya regler för den inre marknaden för el. Lagstiftningen reglerar förutsättningarna för prisbildning, gränsöverskridande handel, konsumenträttigheter och mycket annat. Hökmarks ändringsförslag fokuserade på vikten av fri prisbildning och en … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment