Monthly Archives: July 2017

Hultqvist har ansvar både för försummelser och för fortsatt nedrustning

I en demokrati förändras majoriteter och regeringar skiftar. Det är inte ett tecken på instabilitet. Regeringar ställs till ansvars därför att de ska ställas till ansvars. Det är en av demokratins många uttryck. Det är heller inte ett uttryck för … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Oppositionens krav på att en regering ska stå till svars är inte en risk för säkerheten i en demokrati

Tanken på att det är ansvarslöst och en risk för svensk säkerhet att ställa regeringen till ansvar för hanteringen av ett unikt säkerhetspolitiskt haveri är befängd. Regeringens kris beror på regeringen. Haveriet och dess försumliga hantering beror på regeringen. Bara … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Flykt från ansvar är inte ansvarstagande

Det blänker just nu till då och då en beundran för Stefan Löfvens förmenta ansvarstagande som är svårt att förstå eftersom det just nu råder en fundamental brist på ansvarstagande. Om det är något vi har sett prov på de … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Dags att granska din roll i haveriet, Löfven – artikel i Aftonbladet 

Sverige genomgår en allvarlig kris.Det som började som säkerhetskris har blivit en förtroendekris för statsminister Stefan Löfven. Det står klart efter dagens presskonferens att statsministern saknar förståelse för situationen. Nu behöver Alliansen fortsatt driva på för att utkräva ansvar av … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

En havererad regering

I maj 2015 beslutade Transportstyrelsens GD att, som det heter, göra avsteg från svensk lagstiftning vad gäller säkerhet och skydd av personuppgifter. Det vill säga; chefen för en svensk myndighet direkt underställd regeringen beslutade om att begå brott mot lagar … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

Ansvaret är ytterst statsministerns – artikel i SvD

I en nästintill omvänd cyberkrigföring har en svensk myndighet medvetet ignorerat svensk lagstiftning för att skydda hemliga uppgifter och lämnat datadriften till personer och företag i utlandet som saknar säkerhetsklassning. Det är ofattbart att detta pågått i år utan att … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

En statsminister som försvunnit

Sveriges statsminister är just nu uppenbarligen på semester, eller borta från den verklighet som regeringen måste kunna hantera. He´s gone fishing, som det heter. Ingen vet om han vet vad som har hänt, vad han gör åt det som har … Continue reading

Posted in Blogg | 11 Comments

En regerings ansvar kräver ansvarstagande

Det är svårt att fullt ut förstå hur djupt det som är dels regeringens skandal vad gäller hanteringen av Transportstyrelsen och dels Transportstyrelsens skandal i sig. En statlig myndighet har i praktiken bedrivit omvänd cyberkrigföring mot det svenska samhället. Det … Continue reading

Posted in Blogg | 7 Comments