Dags att granska din roll i haveriet, Löfven – artikel i Aftonbladet 

Sverige genomgår en allvarlig kris.Det som började som säkerhetskris har blivit en förtroendekris för statsminister Stefan Löfven. Det står klart efter dagens presskonferens att statsministern saknar förståelse för situationen. Nu behöver Alliansen fortsatt driva på för att utkräva ansvar av regeringen och i synnerhet statsministern. Stefan Löfven fortsätter gång på Läs mer…

En havererad regering

I maj 2015 beslutade Transportstyrelsens GD att, som det heter, göra avsteg från svensk lagstiftning vad gäller säkerhet och skydd av personuppgifter. Det vill säga; chefen för en svensk myndighet direkt underställd regeringen beslutade om att begå brott mot lagar som är till för att värna svensk säkerhet och svenska Läs mer…

Ansvaret är ytterst statsministerns – artikel i SvD

I en nästintill omvänd cyberkrigföring har en svensk myndighet medvetet ignorerat svensk lagstiftning för att skydda hemliga uppgifter och lämnat datadriften till personer och företag i utlandet som saknar säkerhetsklassning. Det är ofattbart att detta pågått i år utan att statsministern informerat sig eller burit ansvar. Nu måste vi ifrågasätta Läs mer…