Hökmarks förslag till styrsystem för Energiunionen

Gunnar Hökmark är EPP-gruppens rapportör för förslaget om ett styrningssystem för energiunionen (Governance of the Energy Union). Lagförslaget syftar till att medlemsstaterna ska rapportera framsteg på energi- och klimatområdet, som EU-kommissionen i sin tur ska utvärdera och ställa samman. Lagstiftningen utgör stommen i EU:s arbete inom energi och klimat. I Läs mer…

Mats Johansson

Så tragiskt för familj och för alla oss vänner. Mats Johansson var en frihetshjälte i ord, tanke och handling. När han nu plötsligt gått bort är det något viktigt som saknas oss alla och svensk samhällsdebatt. En som ständigt värnade det grundläggande liberala och som visste att friheten och rätten Läs mer…