Europa efter Brexit

I dag presenterade Europeiska rådet sina riktlinjer inför förhandlingarna med Storbritannien. Det var i det stora hela en förnuftig inriktning, som förutsätter att säkerhetsfrågor inte ska utnyttjas i förhandlingarna, ej heller de medborgare från EU eller Storbritannien som bor på den andra sidan kanalen. Förhandlingar om ett nytt avtal kan Läs mer…

Sänkta skatter ger tillväxt och välfärd

Dyker inför utskottsmöte med den kroatiska finansministern ner lite i den kroatiska ekonomins utveckling. Efter krisen drabbades man av ett omfattande fall i BNP nära 13 %. Det ledde självfallet till växande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. Nu håller konsolideringen av de offentliga finanserna tillsammans med reformer Läs mer…