Monthly Archives: March 2017

Europa efter Brexit

I dag presenterade Europeiska rådet sina riktlinjer inför förhandlingarna med Storbritannien. Det var i det stora hela en förnuftig inriktning, som förutsätter att säkerhetsfrågor inte ska utnyttjas i förhandlingarna, ej heller de medborgare från EU eller Storbritannien som bor på … Continue reading

Posted in Allmänt, Blogg | Leave a comment

Sverige bör mobilisera ny politisk kraft – gästledare i SvD

Att inom Sveriges gränser erövra Finland åter. Så formulerade nationalskalden Esaias Tegner uppgiften i den nya tid som följde efter att Sverige 1809 förlorat Finland. Storheten skulle vinnas i Sverige och inte i nya konflikter. Det var Göta kanal som … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

En sorglig dag för Europa – artikel SVT Opinion 

Det är en sorglig dag för Europa. Det är ett bakslag för Europeiska unionen att Storbritannien i dag lämnat in sin ansökan om att få lämna EU. Det gör Europa svagare i en tid då vi borde stå starkare än … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Ansvar att agera för Sverige – artikel Norrköpings Tidningar

Finns det en majoritet för att stoppa en politik som är skadlig för Sverige har man ett ansvar att använda den majoriteten för att stoppa det som är skadligt för Sverige. Det är självklart att Alliansen bör lägga en alliansbudget, … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

En tråkig dag som måste vändas till beslutsamhet

I dag är då dagen då Storbritannien lämnar över sitt brev med en ansökan om utträde ur Europeiska Unionen. Det är en tråkig och sorglig dag för Europa och likväl en dag som måste präglas av en vilja att gå … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Handlingskraftiga reformförslag behövs – artikel i Kristianstadsbladet

I lördags fyllde den Europeiska unionen 60 år. Det har fram tills nu varit en i det närmaste mirakulös utveckling genom årtiondena. Nu höjs dock fler och fler röster för att institutionella förändringar behöver komma till. Men det Europa behöver … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Sänkta skatter ger tillväxt och välfärd

Dyker inför utskottsmöte med den kroatiska finansministern ner lite i den kroatiska ekonomins utveckling. Efter krisen drabbades man av ett omfattande fall i BNP nära 13 %. Det ledde självfallet till växande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

60 år av framgång – artikel i Svensk Tidskrift

I lördags var det 60 år sedan Romfördraget lades som grund för den framtida utvecklingen av europeiskt samarbete. Bara ett drygt decennium efter andra världskrigets slut formades ett samarbete som skulle göra krig mellan dess medlemsstater otänkbart, skriver Gunnar Hökmark. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | 1 Comment