Se upp för det franska hotet – artikel i Upsala Nya Tidning

Nu kommer en mångfald underrättelserapporter om att den ryska staten planerar omfattande destabiliseringsattacker mot Marine Le Pens motkandidater. Osanningar, förtalskampanjer och robotar som gör miljontals inlägg på sociala medier. Det ryska propagandamaskineriet går på högvarv inför det franska presidentvalet. Nu måste Europa intensifiera sitt samarbete och stärka sitt skydd mot Läs mer…

Var tog den kritiska granskningen vägen?

Remisstiden för regeringens befängda projekt att lägga ner välfärd som människor har valt, om den är så välskött att den går med vinst, har nu blivit förlängd några dagar. De stora remissinstanserna, förutom LO som nu ser ett nytt socialistiskt löntagarfondsprojekt, dömer ut Reepalu-utredningens förslag om vinsttak. Det har i Läs mer…

Han har inte alls rätt.

Vi har allvarliga och stora utmaningar framför oss i det svenska samhället. Det gäller ekonomin i sin helhet. Det gäller vår välfärds förmåga att ge medborgarna den trygghet vi har bestämt. Det gäller den svenska skolans förmåga att ge kunskaper i världsklass. Hur vi hanterar kriminalitet och rättsstaten. Och det Läs mer…