Digitalisering av industrin skapar jobb och tillväxt

Digitaliseringen av europeisk industri kommer att innebära en i grunden förändrad affärslogik, ge kraft åt innovationer, framväxten av nya jobb och effektivare produktion. Det är en  utveckling som innebär utmaningar i den bemärkelse att saker och ting förändras, men en utveckling som likväl skapar tillväxt och välstånd. Europaparlamentets industriutskott arbetar Läs mer…