Monthly Archives: January 2017

När man blandar äpplen med skruvar

Debatten om Donald Trump och Alternative Facts, som sker lite här och var och på sociala media, bygger allt för ofta på att man blandar äpplen med skruvar. Om en journalist har skrivit något som varit fel, eller något det finns … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Regeringen låter Karlshamns kommun sälja ut svensk säkerhet

Så fattade regeringen ett beslut om att inte värna svensk säkerhet inför det som man själv anser som hot mot svenska försvarsintressen. Nära en av Sveriges viktigaste flygflottiljer och den svenska örlogsbasen får nu ett ryskt statsföretag tillgång till svenskt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Digitalisering av industrin skapar jobb och tillväxt

Digitaliseringen av europeisk industri kommer att innebära en i grunden förändrad affärslogik, ge kraft åt innovationer, framväxten av nya jobb och effektivare produktion. Det är en  utveckling som innebär utmaningar i den bemärkelse att saker och ting förändras, men en … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

En alliansbudget är något viktigare än partitaktikens spekulationer

Det mest slående med debatten efter det moderata beskedet om att vi vill ha en gemensam alliansbudget är att de som  har kommenterat det inte har talat vare sig om innebörden av en gemensam alliansbudget, det parlamentariska förlopp som det innebär, … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

En politik som gör USA mindre

Som om strävan var att vända världen mot USA och skapa nya motsättningar har Trumps första vecka präglats. Kanske är det oförmågan att se och förstå från ett annat perspektiv än det egna eller en tro på att USA blir … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Förintelsens minnesdag en dag att minnas offren och förstå vårt ansvar

Förintelsens minnesdag är en minnesdag över offren men också över de brott mot mänskligheten som var och en utsattes för. Grymheter som till sin natur borde vara otänkbara, och på något sätt förblir otänkbara, blev bitter och tragisk verklighet i … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En vecka, ekonomisk politik, Trumps USA och Löfvens kaos

Veckan kom för min del bland annat att handla om förhandlingar om den ekonomiska politikens inriktning, i form av den årliga tillväxtrapporten där jag är parlamentets rapportör. Kommissionen har i sin rapport presenterat vad man kallar ”positive fiscal stance” vilket … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

S undergräver svensk välfärd – slutreplik SvD

Marita Ulvskog förnekar bestämt att Socialdemokraterna i Europaparlamentet driver en politik för att välfärd, arbetsmarknad och skatter stegvis ska regleras på europeisk nivå (24/1). Men det var precis det hon i förra veckan röstade för i Europaparlamentet. Trots att Ulvskog … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment