Nord Stream 2 trovärdighetsfråga för ny energilagstiftning

Pressmeddelande 2016-11-30 I dag presenterade Kommission ett stort reformpaket för den europeiska energimarknaden. Det innefattar bland annat en uppdatering av förnybartdirektivet, energieffektivitet och gemensamma regler för konkurrens, men också åtgärder för att främja aktiva konsumenter. – Lagstiftningen behöver spegla våra ambitioner för den inre marknaden. En gemensam energimarknad byggd på Läs mer…

Snart avgörs frågan om Slite hamn – artikel i Gotlands Allehanda

Slite hamn fortsätter att vara i centrum i och med den ryska gasledningen Nord Stream 2, en för Europa viktig säkerhetspolitisk och energipolitisk utmaning. Regeringens tystnad skadar svensk trovärdighet, europeisk säkerhet och motverkar en gemensam europeisk energipolitik syftandes till europeisk självständighet och solidaritet. Regionfullmäktige på Gotland har att besluta om Läs mer…