Påven och Reformationen

I dag besöker Påven Lund som ett led i firandet av Reformationens 500- årsjubileum. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg, som också var universitets anslagstavla. Det kom att bli en avgörande händelse i reformationen och självfallet för den lutheranska Läs mer…