Monthly Archives: October 2016

Påven och Reformationen

I dag besöker Påven Lund som ett led i firandet av Reformationens 500- årsjubileum. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg, som också var universitets anslagstavla. Det kom att bli … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

I ett modernt samhälle blir det gränsöverskridande viktigare än nya gränser

Lyssnade på morgonens paneldebatt i Sveriges Radios Godmorgon Världen, där man bland annat diskuterade regionfrågan. Slog mig hur väldigt fastlåst debatten är i att dra gränser snarare än att upplösa deras betydelse. Det är utifrån en planekonomisk föreställningsvärld som man vill … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Myterna om rysk upprustning och Rysslands rätt mot andra hotar frihet och fred

Det finns ett antal myter om den ryska upprustning och den styrkeuppladning som nu pågår med särskilt fokus på Östersjöregionen. En är att det är en ny utveckling som inte har kunnat observeras tidigare. Den är fel. Ryssland har systematiskt … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

Det är allvar nu igen: 25 år av baltisk frihet – artikel i Svensk Linje

För 25 år sedan återupprättade Estland, Lettland och Litauen sin nationella självständighet. Efter drygt 50 år av främmande makters invasion och krigföring, sovjetisk ockupation och socialistiskt förtryck blev de tre baltiska staterna slutligen på nytt fria och självständiga länder. För … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Välfärdsdebatten bör handla om välfärden

Sedan friskolereformen infördes har antalet friskolor ökat dramatiskt. Det beror självfallet på något. Elever och föräldrar har valt något annat än den kommunala skolan för att få något bättre. Friskolorna dominerar bland de skolor som har bäst resultat och kvalitet. … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Miljöpartiet motarbetar välstånd – artikel i Nya Wermlands-Tidningen

Risken för att CETA, handelsavtalet med Kanada, faller efter sju års förhandlingar är stor efter att den belgiska regionen Vallonien har röstat emot avtalet. Det har skett med stöd av rödgröna krafter runt om i Europa, liksom svenska miljöpartister i … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | 1 Comment

Farligt gå Gazprom till mötes – artikel i Blekinge Läns Tidning

Svenska hamnar är självfallet av ett stort säkerhetspolitiskt och strategiskt intresse. Hela poängen med en hamn är att den är en port mot omvärlden. Det underlättar för trafiken in i landet och det underlättar för trafiken ut ur landet. Det … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | 1 Comment

Om inte EU kan sluta handelsavtal med Kanada har vi problem

Just nu på väg till Strasbourg. Och denna vecka kommer det i hög grad handla om handelsavtalet CETA med Kanada. I förlängningen riskerar den frågan att i sin tur underminera hela förhandlingsprocessen med Storbritannien. Om inte EU kan sluta handelsavtal … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment