Irland, Apple och retroaktiviteten

Lika rätt som det är att slå ner på statsstöd i form av godtycklig beskattning av enskilda företag lika betänkligt är det att använda sig av en så omfattande retroaktivitet som EU-kommissionen nu kräver av Irland. Det undergräver inte bara företags krav på legal säkerhet och förutsebarhet utan innebär också Läs mer…