Monthly Archives: July 2016

Stabila banker förutsätter reformer som ger stabil tillväxt – om EBA stresstest

Ikväll presenterade EBA, den europeiska bankmyndigheten, en så kallad stresstest över tillståndet i de stora europeiska bankerna. Genomgående är att de i dag har en högre kapitaltäckning än vid krisens utbrott 2008. Deras problem är i dag kombinationen av lönsamhet … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Sveriges allianser tjänar henne väl – artikel i Nya Wermlands-Tidning

Vare sig de baltiska länderna eller våra grannländer är otryggare på grund av att de är medlemmar i Nato. Vi är inte otryggare på grund av deras Nato-medlemskap, skriver Gunnar Hökmark i Nya Wermlands-Tidning. De svenska Natomotståndarna är en brokig … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | 2 Comments

Nato blir viktigare för Sverige om Trump vinner

Nato blir inte mindre viktigt för Sveriges del om Donald Trump skulle bli vald till amerikansk president. Snarare ökar vikten av att Nato hålls samman av de länder som kan och vill ta ansvar för europeisk säkerhet. Det gäller allra … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Han tyckte inte med vinden – Thorbjörn Fälldin

Han tyckte inte med vinden utan stod för sina åsikter och värderingar. Han formade dem till utgångspunkter för andras debatt och tyckande. Därför blev Thorbjörn Fälldins tid som partiledare för Centerpartiet och som statsminister viktiga år och avgörande för Sverige. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Speech in plenary: Our values are stronger than your hate

The tragedies in Norway this summer hit us all. As parents, neighbours and fellow human beings, and as participants in the political life, regardless of political views we know them all, the young committed, the idealists, with the interest for … Continue reading

Posted in Artikel, English, Startsida | 1 Comment

En svår tid måste mötas med frihetens värden

Turkiets Erdogan går vi nu vidare i att slå till mot sina motståndare, verkliga eller misstänkta, som om de alla är illegitima, allt med den misslyckade militärkuppen som ursäkt. Tusentals poliser och militärer är fängslade, med motiveringen att de kan … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Fred bygger på frihet och lag – Krönika i Norrköpings Tidningar

Det är oroliga tider. Den brittiska folkomröstningens ja till ett utträde ur EU försvagar Europa och Storbritannien i en tid då demokratier måste hålla samman och stå starka. Terrorismen slår rakt in mot det europeiska samhället. Syftet med terrorn är … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

Om svenska värderingar igen – lagen råder över oss alla, värderingar råder vi över själva

Det är klart att det finns svenska värderingar. Det finns nämligen många värderingar i Sverige och i det svenska samhället. Men det finns inga bestämda värderingar som är de ”svenska värderingarna” som råder över våra liv. I Sverige råder vi … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments