Den perfekta stormen – Artikel i UNT

Politik handlar både om att se konflikter och att våga ta dem. Att skilja de stora utmaningarna från de mindre problemen och att tillskriva varje enskild fråga den vikt och den uppmärksamhet som den kräver och förtjänar. De gränsöverskridande problem som berör inte bara Sverige utan hela Europa och vår Läs mer…