Sverige bör fokusera på Europa inte prioritera Säkerhetsrådet – Artikel i GP

Europa står i den allvarligaste krisen sedan efter andra världskriget. Det brittiska folkomröstningsresultatet försvagar EU i en tid då det behövs sammanhållning och enighet. Ryssland, islamistisk terror, flyktingfrågorna och den ekonomiska återhämtningen är europeiska utmaningar. Storbritannien är ett land i kaos. Sällan har det politiska ledarskapet fört ett land fram Läs mer…

Tid för lugn och beslutsamhet

En ny vecka efter ett svårt besked för Europa. Svårt eftersom det är ett bakslag för att Europa ska kunna stå starkt och fokuserat på de utmaningar som vi nu står inför, oavsett EU eller ej, svårt också eftersom det hanteringen av situationen och kommande förhandlingar kommer att avgöra relationen Läs mer…

Nu måste vi andra vara starkare

För att undvika konflikter inom sitt parti har David Cameron lett sitt land in i motsättningar och konflikter som riktar sig mot Det förenade kungadömets grundläggande existens. Men motsättningarna är också av en annan art. De handlar om synen på Storbritannien i Europa och i världen. En äldre generation har Läs mer…