Lavrovs argument för Nato

Sergej Lavrov varnar Sverige för ryska motåtgärder om vi går med i Nato säger han egentligen att Ryssland är berett att ingripa och reagera mot länder som inte gör som Ryssland vill. Det är ett förtäckt hot som avslöjar en syn på grannländers frihet och europeisk fred. Den rimmar tyvärr Läs mer…

Nu röstas det europeiska järnvägspaketet

I dag beslutar vi om det europeiska järnvägspaketets fjärde del. Det innebär viktiga steg för att underlätta en gränsöverskridande järnvägstrafik och för utvecklingen mot ett europeiskt järnvägssystem. Det är logiskt i en värld där avstånden spelar allt mindre roll och järnvägsresande handlar om mer än resan mellan Skurup och Ystad eller Läs mer…

Ingen miljövinst att reparera gamla vitvaror- Artikel NA

Nu vill regeringen att hela Sverige ska reparera gamla vitvaror. Förslaget, reparations-rut,  saknar förankring i ett reellt samhällsproblem – efterfrågan på svart arbetskraft som kan reparera frysen torde vara tämligen låg – och motverkar samtidigt Sveriges och EU:s ambitioner om ökad energieffektivisering och minskad elanvändning.   Vitvaror förbrukar i genomsnitt Läs mer…

Ohämmad aktivism bakom grönt sammanbrott- Krönika NT

Miljöpartiets sammanbrott som politiskt parti är också ett regeringspartis sammanbrott. Språkrörens förhoppningar om ett förstärkt mandat för den förda politiken understryker Miljöpartiets problem. Sammanbrottet kring identitetspolitiken och den värderingsförskjutning det innebär har förenats med en ohämmad aktivism inom i stort sett alla områden. Miljöpartiets krav, löften eller vad man vill Läs mer…