Monthly Archives: April 2016

Lavrovs argument för Nato

Sergej Lavrov varnar Sverige för ryska motåtgärder om vi går med i Nato säger han egentligen att Ryssland är berett att ingripa och reagera mot länder som inte gör som Ryssland vill. Det är ett förtäckt hot som avslöjar en … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ryska hoten ger oss starka argument för Nato- Artikel SvD

När ryska företrädare som utrikesutskottets ordförande Konstantin Kosatjev i förra veckan och nu utrikesminister Sergej Lavrov varnar Sverige för ett Nato-medlemskap med att man då tvingas ”vidta nödvändiga åtgärder” är det viktigt att lyssna men också att höra vad de … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | 3 Comments

Nu röstas det europeiska järnvägspaketet

I dag beslutar vi om det europeiska järnvägspaketets fjärde del. Det innebär viktiga steg för att underlätta en gränsöverskridande järnvägstrafik och för utvecklingen mot ett europeiskt järnvägssystem. Det är logiskt i en värld där avstånden spelar allt mindre roll och järnvägsresande … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Vinster för Gunnar Hökmark i votering om förslag mot skatteflykt

I veckan antog Europaparlamentets ekonomiutskott förslaget om att multinationella företag ska redovisa hur mycket skatt de betalar, hur många anställda de har, vilken vinst de gör och en rad andra uppgifter i de länder där de är verksamma. Förslaget kallas … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | 1 Comment

Till min stab i Europaparlamentet söker jag en ny medarbetare

I Europaparlamentet arbetar jag för att öppna upp Europas gränser, göra EU starkt där vi måste kunna agera tillsammans och säkra att frihetens värden och marknadsekonomins mångfald bidrar till välstånd och trygghet liksom till ett Europa som kan hävda sig … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | Leave a comment

Ingen miljövinst att reparera gamla vitvaror- Artikel NA

Nu vill regeringen att hela Sverige ska reparera gamla vitvaror. Förslaget, reparations-rut,  saknar förankring i ett reellt samhällsproblem – efterfrågan på svart arbetskraft som kan reparera frysen torde vara tämligen låg – och motverkar samtidigt Sveriges och EU:s ambitioner om … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Vad har Europa gjort för oss? En video värd att se

Tidningen Guardian har publicerat en lysande video som på många sätt sätter motståndet mot EU i ett perspektiv där sak och proportion har fått träda tillbaka för odefinierad frustration över tillståndet i världen. Debatten om Storbritanniens del i EU är … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ohämmad aktivism bakom grönt sammanbrott- Krönika NT

Miljöpartiets sammanbrott som politiskt parti är också ett regeringspartis sammanbrott. Språkrörens förhoppningar om ett förstärkt mandat för den förda politiken understryker Miljöpartiets problem. Sammanbrottet kring identitetspolitiken och den värderingsförskjutning det innebär har förenats med en ohämmad aktivism inom i stort … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Krönika, Startsida | 4 Comments