Ondskans krafter är ett hot

Det är ondskans krafter som i dag slog till i Bryssel. Ondska eftersom den är hänsynslös mot mänskligt liv och vill uppnå mänskligt lidande. Syftet var att döda, stympa och skada. Och det är många tragedier som de uppnått. Ondska eftersom man vill bana väg för ett ondskans samhälle där Läs mer…

Gunnar Hökmark föreslår mindre byråkrati i direktiv om energieffektivisering

Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet i Europaparlamentet, har lämnat in ändringsförslag till en rapport om implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Eftersom direktivet från 2012 innebär onödig byråkrati och detaljreglering föreslår Gunnar Hökmark ökad flexibilitet och smartare och enklare regleringar. Bland annat föreslås att EU- kommissionen bör analysera direktivet i sin helhet och Läs mer…

DN bör sluta pixla

Det faktum att Sd fick hälften så många väljare på östra Strandvägen som i Sverige totalt men fler än S leder Dagens Nyheters reportageteam till den udda slutsatsen att Östermalm skiftar färg under reportagetemat ”Vreden på Östermalm”. Det är ett reportage som säger mycket om fördomar och föreställningar om ”fina Läs mer…

Attackerna mot Sverige

Gårdagens IT-attacker, inte bara mot media utan också mot andra institutioner, visar på att det pågår ett ständigt krig i skuggorna, som handlar om att manifestera makt och inflytande, försvaga och destabilisera. Ingen vet självfallet med säkerhet vem som är ansvarig och ingen kan med säkerhet hävda att det har Läs mer…