Monthly Archives: February 2016

Riksbanken bör få nya mål och modeller

När BNP enligt SCB för år 2015 ligger 4,1 % över föregående år är det ett dramatiskt starkt betyg åt alliansens ekonomiska politik. Demagogiskt vilseledande fraser om tomma lador har redan ersatts med förtjusta rop om en ekonomi som går … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Det var en tragedi men politiken är inget att längta efter

Mordet på Olof Palme skakade om Sverige. Ett upplevt Idyllien var det inte, så som vi nog alla trots realismens insikter hade trott. Tragedin berörde inte bara familjen utan hela vårt samhälle. När Sveriges Television på de tidiga morgontimmarna spelade … Continue reading

Posted in Blogg | 5 Comments

Gunnar Hökmark: Ändringförslag till rapport om Europas energikonsumenter

I veckan diskuterade utskottet för industrifrågor, forskning och energi initiativrapporten “En ny giv för Europas energikonsumenter”. Gunnar Hökmark är ledamot av industriutskottet och har lämnat in flera ändringsförslag som tar sikte på en fri elmarknad och aktiva konsumenter. Rapporten föregår … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande | 1 Comment

Världen behöver reformer – inte ökade underskott

Dagens G20 möte med finansministrar och centralbankschefer ska än en gång bita tag i de problem som världsekonomin möter. Det handlar om hur den kinesiska ekonomin har försvagats men också om hur många andra framväxande och framväxta ekonomier utvecklas. Ryssland … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Att hålla samman om det grundläggande

Putin, Assad, Iran, islamistisk terror, sönderfall i Nordafrika och i Mellersta Östern, Isis, Le Pen, Trump, krig i Ukraina, ryska bombningar i Syrien, Kinas all större krav på inflytande och makt, klimatfrågan, ett svagt USA och behovet av en fördjupad … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Digitaliseringen i kommuner och landsting- SKL Kommentus Nyhetsbrev

Tröttsamt ofta används frasen att vi lever i en tid av förändring. Men nu handlar det inte längre om att vi lever i förändringen utan att vi lever i en tid efter den stora förändringen. Digitaliseringen har slagit igenom med … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för att Sverige ska bli ledande centrum för rymdforskning i Europa

– Sverige bör genom EU satsa på att Esrange ska bli ett av Europas ledande centra för rymdförmåga, säger Gunnar Hökmark som lagt ett antal ändringsförslag till ett betänkande om Europas rymdförmågor avseende säkerhet och försvar, i Europaparlamentet   I … Continue reading

Posted in Allmänt, Ändringsförslag, Pressmeddelande | Leave a comment

S-politiken drabbar de svagaste- Krönika Opposition Skåne

Det vilar något sorgset 1970-tal över Socialdemokraterna. Bostadsmarknaden, som den formades då, ska förbli likadan, oavsett det faktum att den vare sig är marknad eller förser oss med bostäder. Arbetsmarknadslagstiftningen ska förbli utformad som om det var 1970-talets arbetsmarknad som … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment