Monthly Archives: December 2015

Ett Gott Nytt År till er alla

Ett Gott Nytt År till alla er som följer och läser denna sida, som kanske också läser min blogg och hemsida hokmark.eu eller följer @ghokmark på Twitter! Det år som nu går mot sitt slut var ett besvärligt och svårt år. I … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Efter decemberöverenskommelsen

Decemberöverenskommelsen skapade en kris för den svenska politikens ansvarstagande krafter. Den orsakades av en regeringskris på grund av en ofullständig och slarvig regeringsbildning som blev till en parlamentarisk kris. Istället för att utifrån grundlagens krav pröva nya regeringsbildningar tvingade Stefan … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Vår bästa tid måste bli nu

Politiken i en demokrati handlar om ständiga fram- och tillbakagångar. Segrar och förluster, framsteg och motgångar. Det är den demokratiska debatten och det demokratiska ansvarsutkrävandet som gör detta. Till denna demokratiska process hör också att en politik måste ha så … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Regeringen hyllar sin budgetförlust och vill tömma lador

Det är ett år efter den så kallade decemberöverenskommelsen en intressant bild vi får kring hur den svenska ekonomin har utvecklats. Finansministern som började sitt mandat med att avfärda den svenska ekonomin som ”tomma lador” beskriver den nu, efter ett … Continue reading

Posted in Blogg | 6 Comments

Sverige ställer sig självt i gråzonen

Sveriges svar till Frankrike närmar sig en förolämpning gentemot ett land som är drabbat av en krigföring som riktar sig inte bara mot Frankrike utan också mot oss själva. Frankrike vill liksom en lång rad andra länder bekämpa Daesh för … Continue reading

Posted in Blogg | 4 Comments

Energiunionen antagen i Europaparlamentet och Gunnar Hökmarks linje vann stöd

Europaparlamentet har nu antagit en initiativrapport om energiunionen, “Towards a European Energy Union”. Gunnar Hökmarks arbete resulterade i att betänkandet nu dels innehåller skarpare skrivningar om vikten av europeisk energisäkerhet i ljuset av Rysslands alltmer aggressiva politik gentemot närområdet, samt … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | 2 Comments

Europeisk lag om banker blir i dag svensk lagstiftning

I dag beslutar den svenska riksdagen om det krishanteringsdirektiv som jag förhandlade fram under 2014. Det innebär att den gemensamma europeiska lagstiftningen, som i detta fall också är en grundplatta för bankunionen, nu blir svensk lag. Det innebär tydliga regler … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

Europeisk energiunion ger förnyelse på riktigt – Artikel i Göteborgsposten

Nu antar Europaparlamentet ramen för en Energiunion. Den kommer vara avgörande för EU:s och därmed Sveriges nya klimat och miljöpolitik. Den bygger på solidaritet och hållbar miljöpolitik. Medan klimatavtalet i Paris uppnådde det viktiga i att erkänna allvaret i klimatutvecklingen … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment