Ilskan mot demokratins villkor

Reaktionerna bland socialdemokratins företrädare och närstående efter decemberöverenskommelsens avslut är på många sätt talande. En del av ilskan beror på att S nu inte får föra den politik man vill utan istället måste vinna stöd för den i riksdagen. Det är just den socialdemokratiska den inställning som av många ansågs Läs mer…

Korruption och maktmissbruk- Krönika NT

Nobelpristagarinnan Svetlana Aleksijevitj har skrivit om ett liv i mörkret bakom järnridån och efter dess fall livet bakom den väv av korruption och maktmissbruk som växer fram där statens makthavare upprätthåller rättslöshet istället för rättsstat. Det var miljontals människor som förlorade sina liv under kommunismens förtryck. Men det var än Läs mer…

Riksbanken förstärker de problem man oroar sig för

I en värld av växande utbud och konkurrens, ökad produktivitet, Internetekonomins logik och sjunkande råvarupriser har Riksbanken gjort högre inflation till ett överordnat mål. Resultatet är snabbt stigande tillgångsvärden, framförallt på fastigheter med de finansiella risker det innebär samtidigt som man av näringslivet kräver löneökningar, för att driva på inflationen, Läs mer…